Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego

DZIEKAN
WYDZIAŁU ROLNICTWA I BIOINŻYNIERII
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
ogłasza konkurs
na stanowisko profesora zwyczajnego
w Katedrze Metod Matematycznych i Statystycznych