Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Seminarium

Pani Dziekan - prof. dr hab. Anna Kryszak zaprasza wszystkich zainteresowanych na seminarium poświęcone problematyce:  "Nanomateriały i ich zastosowanie", które odbędzie się po posiedzeniu Rady Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii w dniu 10 lutego 2017 roku,  w Kolegium Rungego.

Przewidywana godzina rozpoczęcia seminarium: 10:15.

Prelegent - mgr inż. Tomasz Cłapa doktorant w Katedrze Mikrobiologii Ogólnej i Środowiskowej.