Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Odwołanie Rady Wydziału

Uprzejmie informuję, że ze względu na dużą liczbę zgłoszonych nieobecności i równoczesnym przeliczeniu liczby członków deklarujących udział w posiedzeniu RW, co skutkuje brakiem wymaganego quorum-odwołuję VI posiedzenie Rady Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii w dniu 10 lutego 2017 roku.

 

Jednocześnie przypominam, że najbliższe posiedzenie Rady Wydziału odbędzie się zgodnie z planem w dniu 10 marca 2017 roku.

Dziekan Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii

Prof. dr hab. Anna Kryszak