Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Z życia Wydziału

W dniu 24 kwietnia 2017 roku o godzinie 10:00 w sali seminaryjnej 3.18 Katedry Biochemii i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (Biocentrum, ul Dojazd 11) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej


mgr Anny Turczynowskiej
na temat:


"Analiza genetyczna zdolności do regeneracji roślin rzepaku (Brassica napus ssp. oleifera) w warunkach in vitro"
 
Uprzejmie informuję, że ze względu na dużą liczbę zgłoszonych nieobecności i równoczesnym przeliczeniu liczby członków deklarujących udział w posiedzeniu RW, co skutkuje brakiem wymaganego quorum-odwołuję VI posiedzenie Rady Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii w dniu 10 lutego 2017 roku.

 

Jednocześnie przypominam, że najbliższe posiedzenie Rady Wydziału odbędzie się zgodnie z planem w dniu 10 marca 2017 roku.

Dziekan Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii

Prof. dr hab. Anna Kryszak

Pani Dziekan - prof. dr hab. Anna Kryszak zaprasza wszystkich zainteresowanych na seminarium poświęcone problematyce:  "Nanomateriały i ich zastosowanie", które odbędzie się po posiedzeniu Rady Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii w dniu 10 lutego 2017 roku,  w Kolegium Rungego.

Przewidywana godzina rozpoczęcia seminarium: 10:15.

Prelegent - mgr inż. Tomasz Cłapa doktorant w Katedrze Mikrobiologii Ogólnej i Środowiskowej.

DZIEKAN
WYDZIAŁU ROLNICTWA I BIOINŻYNIERII
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
ogłasza konkurs
na stanowisko adiunkta
w Instytucie Inżynierii Biosystemów
DZIEKAN
WYDZIAŁU ROLNICTWA I BIOINŻYNIERII
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
ogłasza konkurs
na stanowisko adiunkta
w Instytucie Inżynierii Biosystemów