Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Z życia Wydziału

W dniu 4 listopada 2016 roku o godzinie 9:30 w Kolegium Rungego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (ul. Wojska Polskiego 52) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej


mgra inż. Andrzeja Jana Lewickiego
na temat:


"Wpływ hydrolizy na wydajność biogazową substratów"
 
W dniu 27 października 2016 roku o godzinie 9:00 w sali A-100 Instytutu Inżynierii Biosystemów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (ul. Wojska Polskiego 50) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej


mgra inż. Kamila Krzysztofa Witaszka
na temat:


"Wpływ wybranych technologii obróbki wstępnej substratów roślinnych na przebieg i wydajność fermentacji metanowej"
 

Wybory - Komisji Wydziałowych ds. nagród Rektora z SFN oraz Komisji ds. awansowania i przeszeregowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

W dniu 22 września 2016 roku o godzinie 10:00 w sali A-100 Instytutu Inżynierii Biosystemów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (ul. Wojska Polskiego 50) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej


mgra inż. Artura Jakubka
na temat:


"Zastosowanie neuronowej analizy obrazu w procesie identyfikacji jakości kompostu"