Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Z życia Wydziału

Uprzejmie informuję, że ze względu na dużą liczbę zgłoszonych nieobecności i równoczesnym przeliczeniu liczby członków deklarujących udział w posiedzeniu RW, co skutkuje brakiem wymaganego quorum-odwołuję VI posiedzenie Rady Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii w dniu 10 lutego 2017 roku.

 

Jednocześnie przypominam, że najbliższe posiedzenie Rady Wydziału odbędzie się zgodnie z planem w dniu 10 marca 2017 roku.

Dziekan Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii

Prof. dr hab. Anna Kryszak

Pani Dziekan - prof. dr hab. Anna Kryszak zaprasza wszystkich zainteresowanych na seminarium poświęcone problematyce:  "Nanomateriały i ich zastosowanie", które odbędzie się po posiedzeniu Rady Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii w dniu 10 lutego 2017 roku,  w Kolegium Rungego.

Przewidywana godzina rozpoczęcia seminarium: 10:15.

Prelegent - mgr inż. Tomasz Cłapa doktorant w Katedrze Mikrobiologii Ogólnej i Środowiskowej.

DZIEKAN
WYDZIAŁU ROLNICTWA I BIOINŻYNIERII
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
ogłasza konkurs
na stanowisko adiunkta
w Instytucie Inżynierii Biosystemów
DZIEKAN
WYDZIAŁU ROLNICTWA I BIOINŻYNIERII
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
ogłasza konkurs
na stanowisko adiunkta
w Instytucie Inżynierii Biosystemów
W dniu 4 listopada 2016 roku o godzinie 9:30 w Kolegium Rungego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (ul. Wojska Polskiego 52) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej


mgra inż. Andrzeja Jana Lewickiego
na temat:


"Wpływ hydrolizy na wydajność biogazową substratów"