Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Postępowania habilitacyjne

Dr Dorota Swędrzyńska jest zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Mikrobiologii Ogólnej i Środowiskowej UP w Poznaniu
-WNIOSEK Z DNIA 24. kwietnia 2017 r. O PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO
-AUTOREFERAT

SKŁAD KOMISJI HABILITACYJNEJ

Prof. dr hab. Andrzej Kotecki – Przewodniczący Komisji Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Prof. dr hab. Elżbieta Jolanta Bielińska – Recenzent Komisji Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Prof. dr hab. Wiesław Koziara – Recenzent Komisji Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Prof. dr hab. dr h. c. Jan Kucharski, prof. zw. - Recenzent Komisji Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dr Bogna Zawieja jest zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Metod Matematycznych i Statystycznych UP w Poznaniu
-WNIOSEK Z DNIA 24. maja 2016 r. O PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO
-AUTOREFERAT

SKŁAD KOMISJI HABILITACYJNEJ
wyznaczonej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów na posiedzeniu 5 września 2016 r.
Prof. dr hab. Wiesław Mądry (SGGW w Warszawie)-przewodniczący
Prof. dr hab. Iwona Mejza (UP w Poznaniu)-sekretarz
Prof. dr hab. Janusz Gołaszewski (UWM w Olsztynie)-recenzent
Prof. dr hab. Maria Kozłowska (UP w Poznaniu)-recenzent
Prof. dr hab. Mirosława Wesołowska-Janczarek (PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)-recenzent