Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Kandydat

Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii jest jednym ze zwycięzców Rankingu
Kierunków Studiów
przygotowanego w ramach Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2016.

Kapitule Rankingu przewodniczył prof. Michał Kleiber - prezes PAN, a w
jej składzie znaleźli się m.in. prof. Marek Rocki - b. przewodniczący  PKA, prof. Bogusław Smólski - b. dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, prof. Franciszek Ziejka - b. rektor UJ, dr Alicja Adamczak -  prezes Urzędu Patentowego RP.

Z tej okazji władze Wydziału otrzymały dyplom potwierdzający zajęcie
pierwszego miejsca w grupie kierunków: rolniczych i leśnych.

dyplom

TERMINY EGZAMINU KWALIFIKACYJNEGO DLA KANDYDATÓW NA II STOPIEŃ

 

1/ kierunek: ROLNICTWO

termin: 22.02.2016, godz. 9.00
miejsce: BIOCENTRUM, sala 1.53

2/ kierunek: OCHRONA ŚRODOWISKA

termin: 22.02.2016, godz. 9.00
miejsce: BIOCENTRUM, sala 1.54

3/ kierunek: EKOENERGETYKA

termin: 22.02.2016, godz. 9.00
miejsce: INSTYTUT INŻYNIERII BIOSYSTEMÓW, sala B8

4/ kierunek: INŻYNIERIA ROLNICZA

termin: 23.02.2016, godz. 8.00
miejsce: INSTYTUT INŻYNIERII BIOSYSTEMÓW, sala B8

Kierunek rolnictwo: gleboznawstwo, chemia rolna, produkcja roślinna, ochrona roślin
Kierunek biotechnologia: genetyka, biologia molekularna i komórkowa, mikrobiologia przemysłowa, inżynieria genetyczna, inżynieria bioprocesowa, technologia bioprocesowa
Kierunek ochrona środowiska: ekologia i ochrona przyrody, gleboznawstwo z geochemią, meteorologia i klimatologia, ekonomiczne aspekty ochrony środowiska, organizacja i zarządzanie ochroną środowiska
Kierunek Inżynieria rolnicza: maszyny i ciągniki rolnicze, eksploatacja maszyn rolniczych, energetyka w eksploatacji maszyn i urządzeń rolniczych, efektywność ekonomiczna rolniczych procesów produkcji, technika w rolnictwie precyzyjnym
Kierunek informatyka i agroinżynieria: agrotechnologie, zasady i procesy wytwarzania nowoczesnych systemów informatycznych, zarządzanie i administracja systemami bazodanowymi, zarządzanie i administracja sieciami teleinformatycznymi
Kierunek ekoenergetyka: maszyny rolnicze, ciągniki rolnicze, podstawy utrzymania maszyn, użytkowanie maszyn rolniczych, rośliny energetyczne, maszyny i urządzenia do produkcji biopaliw, efektywność systemów energetycznych, rynek paliw.

Samorząd Studencki Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii UP Poznań-profil w serwisie FaceBook.