Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Student

W związku z realizacją przedmiotu ,,Wiedza prawno-ekonomiczna" przez studentów I roku studiów II stopnia, przedstawiamy program wykladów i warsztatow organizowanych przez Biuro Karier oraz wykaz kierunków realizujących niniejszy przedmiot (załączniki). Studenci wybieraję min.
I wyklad z 12 zaproponowanych. Zapisu można dokonai wyłącznie drogą elektroniczną poprzez www.
Listy obecności osób uczestniczących w zajęciach zostaną przekazane do dziekanatów.

Terminarz dyplomowania w roku akademickim 2018/2019 dla studentów III roku studiów pierwszego stopnia wszystkich kierunków studiów realizowanych w roku akademickim 2017/2018, przez
Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

1. Opracowanie i ogłoszenie tematów prac dyplomowych 30 listopada 2017
2. Przygotowanie karty pracy dyplomowej i złożenie jej w dziekanacie 31 stycznia 2018
3. Zaopiniowanie tematów przez KZdsJK 23 lutego 2018
4. Zatwierdzenie tematów przez dziekana 16 marca 2018
5. Złożenie prac dyplomowych w dziekanacie 20 grudnia 2018
6. Planowane terminy egzaminów dyplomowych od 4 do 15 lutego 2019 

Na stronie MNiSW ukazała się informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów i doktorantów na rok akademicki 2016/2017.

 Informacja dla studentów

 Informacja dla doktorantów

Zachęcamy Państwa do zainteresowania się tą ważną sprawą, a tych z Was, którzy podejmą wyzwanie – o terminowe przygotowanie dokumentacji.

Terminarz dyplomowania dla studentów III i IV roku studiów pierwszego stopnia

terminarz_ egzamin_dypl_inz-2016

terminarz_ egzamin_dypl_inz-2017

terminarz_ egzamin_dypl_inz-2018

oraz dla studentów I i II roku studiów drugiego stopnia

terminarz_ egzamin_dypl_mgr-2017

terminarz_ egzamin_dypl_mgr-2016
 

1. Ustala się podstawowe elementy organizacji roku akademickiego 2016/2017 w sposób następujący:

1) w semestrze zimowym:
zajęcia dydaktyczne od 1. 10. 2016 r. do 30. 01. 2017 r.
ferie świąteczne od 23. 12. 2016 r. do 1. 01. 2017 r.
zimowa sesja egzaminacyjna od 31. 01. 2017 r. do 12. 02. 2017 r.
przerwa międzysemestralna od 13. 02. 2017 r. do 19. 02. 2017 r.
sesja poprawkowa od 20. 02. 2017 r. do 24. 02. 2017 r.
 
2) w semestrze letnim:
zajęcia dydaktyczne od 27. 02. 2017 r.* do 25. 06. 2017 r.
ferie świąteczne od 13. 04. 2017 r. do 18. 04. 2017 r.
letnia sesja egzaminacyjna od 26. 06. 2017 r. do 9. 07. 2017 r.
sesja poprawkowa od 4. 09. 2017 r. do 10. 09. 2017 r.
 
*na studiach niestacjonarnych od 24.02
 
2. Wyznacza się dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:
7 października 2016 r. (piątek) – inauguracja roku akademickiego,
31 października 2016 r. (poniedziałek),
2 listopada 2016 r. (środa),
2 maja 2017 r. (wtorek),
3 czerwca 2017 r. (sobota),
16 czerwca 2017 r. (piątek) – na studiach stacjonarnych.
 
3. Ustala się inną organizację zajęć w dniach:
10 listopada 2016 r. (czwartek) – realizacja zajęć zgodnie z planem ustalonym na piątki,
30 stycznia 2017 r. (poniedziałek) – realizacja zajęć zgodnie z planem ustalonym na piątki,