Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Terminarz dyplomowania w roku akademickim 2017/2018 dla studentów I roku studiów drugiego stopnia wszystkich kierunków studiów realizowanych w roku akademickim 2016/2017, przez Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

1. Przygotowanie karty pracy dyplomowej i złożenie jej w dziekanacie do 16 czerwca 2017 r.
2. Zaopiniowanie tematów przez KZdsJK do 30 czerwca 2017 r.
3. Zatwierdzenie tematów przez dziekana do 7 lipca 2017 r.
4. Złożenie prac dyplomowych w dziekanacie do 29 czerwca 2018 r.*
5. Planowane terminy egzaminów dyplomowych od 1 czerwca do 28 września 2018 r.

* termin ostateczny wynikający z Regulaminu Studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Terminarz dyplomowania w roku akademickim 2018/2019 dla studentów I roku studiów drugiego stopnia wszystkich kierunków studiów realizowanych w roku akademickim 2017/2018, przez
Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

1. Przygotowanie karty pracy dyplomowej i złożenie jej w dziekanacie do 15 czerwca 2018 r.
2. Zaopiniowanie tematów przez KZdsJK do 29 czerwca 2018 r.
3. Zatwierdzenie tematów przez dziekana do 6 lipca 2018 r.
4. Złożenie prac dyplomowych w dziekanacie do 28 czerwca 2019 r.*
5. Planowane terminy egzaminów dyplomowych od 3 czerwca do 30 września 2019 r.

* termin ostateczny wynikający z Regulaminu Studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Zarządzenie nr 2
Dziekana Wydziatu Rolnictwa i Bioinzynierii
z dnia 9 lutego 2018 roku
w sprawie skrócenia czasu trwania zajęć dydaktycznych w semestrze VI na studiach I stopnia, kierunku Ochrona środowiska

W nawiązaniu do Zarządzenia Rektora nr 42/2017 paragraf 2 punkt 2 i 3 Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 20 kwietnia 2017 roku w sprawie podstawowych elementów organizacji roku akademickiego 2017/2018 na studiach I stopnia kierunku Ochrona środowiska w semestrze VI, ustala się co następuje:

zajęcia dydaktyczne od 19.02.2018r. do 25.05.2018r.
letnia sesja egzaminacyjna od 28.05.2018r. do 15.06.2018r.
sesja poprawkowa od 18.06.2018r. do 27.06.2018r.

Zarządzenie nr 1
Dziekana Wydziatu Rolnictwa i Bioinzynierii
z dnia 7 lutego 2018 roku
w sprawie skrócenia czasu trwania zajęć dydaktycznych na studiach
II stopnia kończących się w semestrze letnim

W nawiązaniu do Zarządzenia Rektora nr 42/2017 paragraf 2 punkt 2 i 3 Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 20 kwietnia 2017 roku w sprawie podstawowych elementów organizacji roku akademickiego 2017/2018 obowiązujących na studiach stacjonamych i niestacjonamych II stopnia kończących się w semestrze letnim, ustala się co następuje:

zajęcia dydaktyczne od 19.02.2018r. do 25.05.2018r.
letnia sesja egzaminacyjna od 28.05.2018r. do 15.06.2018r.

 Szanowni Państwo,

W imieniu własnym oraz organizatorów mam zaszczyt zaprosić do udziału w XXI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu "Zastosowanie Technologii Informacyjnych w Rolnictwie", organizowanej przez Instytut Inżynierii Biosystemów, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Współorganizatorami konferencji są POLSITA (Polskie Towarzystwo Zastosowań Informatyki w Rolnictwie, Gospodarce Leśnej i Żywnościowej) oraz Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej.