Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Uwaga Studenci!

Spotkania organizacyjne studentów I lat z Dziekanami
(studia stacionarne) odbędą się według niżiej podanego harmonogramu:
1. Kierunek Rolnictwo - 2 października 2017 r. godz.8.00 sala Biocentrum ul. Dojazd 11
2. Kierunek Ochrona Środowiska - 2 października 2017 r. godz.8.00 sala 156 Coll. Maximum ul. Wojska Polskiego 28
3. Kierunek Ekoenergetyka, Inżynieria Rolnicza, Informatyka i
Agroinżynieria - 3 października 2017 r. godz.8.00
sala A-100 Instytut Iniynierii Biosystemów ul. Wojska Polskiego 50
4. Kierunek Biotechnologia - 3 października 2017 r. godz.8.00 sala A Coll. Maximum ul. Wojska Polskiego 28
W dniu 25 września 2017 roku o godzinie 9:00 w sali wykładowej 3.45 Katedry Agronomii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (Biocentrum, ul. Dojazd 11) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej


mgr inż. Mateusza Cuske
na temat:


"Elementy oceny ryzyka środowiskowego związanego z aplikacją materii organicznej do gleb zanieczyszczonych metalami ciężkimi z rejonu huty miedzi"
 
DZIEKAN
WYDZIAŁU ROLNICTWA I BIOINŻYNIERII
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
ogłasza konkurs
na stanowisko adiunkta
w Instytucie Inżynierii Biosystemów
Terminarz dyplomowania w roku akademickim 2017/2018
dla studentów I roku studiów drugiego stopnia
wszystkich kierunków studiów realizowanych w roku akademickim 2016/2017, przez 
Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii
Działanie Termin

1. Przygotowanie karty pracy dyplomowej i złożenie jej w dziekanacie

16 czerwca 2017 r.

2. Zaopiniowanie tematów przez KZdsJK

30 czerwca 2017 r.

3. Zatwierdzenie tematów przez dziekana

7 lipca 2017 r.

4. Złożenie prac dyplomowych w dziekanacie

29 czerwca 2018 r.*

5. Planowane terminy egzaminów dyplomowych

1 czerwca - 28 września 2018 r.

 
 
*   termin ostateczny wynikający z Regulaminu Studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
W dniu 24 października 2017 roku o godzinie 9:00 w sali wykładowej 3.45 Katedry Agronomii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (Biocentrum, ul. Dojazd 11) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej


mgr inż. Artura Sitka
na temat:


"Wpływ zastosowania kompleksu bioaktywnych związków mineralnych MIP na plony wybranych roślin zbożowych, ich jakość oraz własciwości gleby "