Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Spotkania studentów z Dziekanami Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii odbędą się:

 -Kierunek: ROLNICTWO - 4 października br. godz. 11:30 s. Szydł. ul. Szydłowska 50

-Kierunek: OCHRONA ŚRODOWISKA - 3 października br. godz. 10:00 s. seminaryjna Katedry Gleboznawstwa, ul. Szydłowska 50

-Kierunek: BIOTECHNOLOGIA - 4 października br. godz. 9:45 s. Szydł. ul. Szydłowska 50

-Kierunek: EKOENERGETYKA oraz INŻYNIERIA ROLNICZA - 4 października br. godz. 8:00 s. A-100 ul. Wojska Polskiego 50 - Instytut Inżynierii Biosystemów

Obecność obowiązkowa.
Na spotkaniach odbędzie się prezentacja władz dziekańskich, podpisanie umów oraz ślubowanie.

DZIEKAN
WYDZIAŁU ROLNICTWA I BIOINŻYNIERII
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
ogłasza konkurs
na stanowisko adiunkta
w Katedrze Metod Matematycznych i Statystycznych
DZIEKAN
WYDZIAŁU ROLNICTWA I BIOINŻYNIERII
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
ogłasza konkurs
na stanowisko adiunkta
w Instytucie Inżynierii Biosystemów
DZIEKAN
WYDZIAŁU ROLNICTWA I BIOINŻYNIERII
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
ogłasza konkurs
na stanowisko profesora zwyczajnego
w Instytucie Inżynierii Biosystemów