Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

W dniu 24 października 2014 roku o godzinie 11.00 w sali 3.45 Katedry Agronomii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (ul. Dojazd 11) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej


mgr inż. Jowity Wiśniewskiej
na temat:


"Ocena współzależności pomiędzy przebiegiem faz wzrostu i rozwoju lnu (Linum usitatissimum L.) a zdolnością do regeneracji w warunkach in vitro".
 
DZIEKAN
WYDZIAŁU ROLNICTWA I BIOINŻYNIERII
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
ogłasza konkurs
na stanowisko asystenta
w Instytucie Inżynierii Biosystemów

Terminarz dyplomowania w roku akademickim 2014/2015 dla studentów III roku studiów pierwszego stopnia wszystkich kierunków studiów realizowanych w roku akademickim 2013/2014, przez Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

terminarz_inz

oraz dla studentów I roku studiów drugiego stopnia wszystkich kierunków studiów realizowanych w roku akademickim 2013/2014, przez Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

terminarz_mgr