Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Katedra Agronomii
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
uprzejmie zaprasza do wzięcia udziału w
Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej n. t.

„Produkcja roślinna - niestandardowe technologie i kierunki
użytkowania oraz gatunki nowe i reintrodukowane”

Poznań - Baranowo 13 -15 maja 2015

Konferencja organizowana jest pod honorowym patronatem
Dziekana Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii UP w Poznaniu

Konkurs dla pracowników naukowych z Poznania z branży nauk o życiu.
Nagrodą w konkursie jest refundacja wyjazdu na targi BIO International Convention w USA oraz wsparcie w  nawiązaniu współpracy naukowej i biznesowej.
Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów udziału w konkursie!

Katedra Łąkarstwa i Krajobrazu Przyrodniczego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
uprzejmie zaprasza do wzięcia udziału w
Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.

„Nowe trendy w badaniach łąkarskich”
Poznań 24 -25 września 2015

Konferencja została objęta honorowym patronatem Dziekana Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii UP w Poznaniu

DZIEKAN
WYDZIAŁU ROLNICTWA I BIOINŻYNIERII
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
ogłasza konkurs
na stanowisko profesora zwyczajnego
w Instytucie Inżynierii Biosystemów

18 marca oficjalnie ruszyła rekrutacja do projektu Wiedza, praktyka, sukces. Program rozwoju kompetencji na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.
Dzięki dofinansowaniu, pozyskanego na realizację projektu przez Sekcję ds. Funduszy Strukturalnych, ponad 150 studentów Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii będzie mogło uczestniczyć w praktycznych zajęciach wyjazdowych, kursach zawodowych (operator maszyn rolniczych). Dla blisko 50 osób zaplanowano możliwość udziału w 240-godzinnych stażach zawodowych u pracodawców.
W projekcie mogą brać udział wyłącznie studenci ostatniego semestru studiów magisterskich kończących się w czerwcu br., kierunków: Biotechnologia, Ochrona Środowiska, Rolnictwo, Technika Rolnicza i Leśna

Zapraszamy do odwiedzania strony internetowej www.up.poznan.pl/wiedzarozwoj i do wypełnienia formularza zgłoszeniowego. Podane informacje posłużą do stworzenia listy rankingowej, na podstawie której zostaną Państwo zakwalifikowani do udziału w wybranej ścieżce wsparcia.
Do wyboru są 4 ścieżki, obejmujące staże zawodowe, szkolenia zawodowe i wizyty studyjne w różnych układach.
Osobno zapraszamy też do zapisywania się na warsztaty kompetencji przedsiębiorczych, analitycznych i interpersonalnych (wśród nich autorozwój, przywództwo i zarządzanie projektem), prowadzonych przez praktyków biznesu. Są już dostępne terminy na marzec! Kolejne edycje warsztatów planujemy w marcu, kwietniu i maju. Poza unikalnymi kompetencjami, udział w warsztatach jest punktowany i poprawi Państwa ogólną ocenę na liście rankingowej.