Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

W dniu 2 września 2014 roku o godzinie 10.00 w sali A-100 Instytutu Inżynierii Biosystemów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (ul. Wojska Polskiego 50) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej


mgr inż. Barbary Raby
na temat:


"Oznaczanie zanieczyszczeń ziarna jęczmienia browarnego z wykorzystaniem komputerowej analizy obrazu oraz metod szczucznej inteligencji".
 
DZIEKAN
WYDZIAŁU ROLNICTWA I BIOINŻYNIERII
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
ogłasza konkurs
na stanowisko adiunkta
w Katedrze Agronomii

DZIEKAN
WYDZIAŁU ROLNICTWA I BIOINŻYNIERII
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
ogłasza konkurs
na stanowisko profesora zwyczajnego
w Katedrze Agronomii

DZIEKAN
WYDZIAŁU ROLNICTWA I BIOINŻYNIERII
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
ogłasza konkurs
na stanowisko profesora nadzwyczajnego
w Katedrze Biochemii i Biotechnologii