Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

DZIEKAN
WYDZIAŁU ROLNICTWA I BIOINŻYNIERII
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
ogłasza konkurs
na stanowisko asystenta
w Katedrze Biochemii i Biotechnologii
DZIEKAN
WYDZIAŁU ROLNICTWA I BIOINŻYNIERII
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
ogłasza konkurs
na stanowisko profesora zwyczajnego
w Katedrze Agronomii

ranking

Z dumą informujemy, iż Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu w prestiżowym rankingu Perspektyw zajął 2 miejsce wśród uczelni rolniczych w Polsce (za SGGW w Warszawie, przed UP we Wrocławiu).

Wśród wszystkich uczelni akademickich nasz uniwersytet w tym roku awansował na wysokie 29. Uczelnia od lat utrzymuje tendencję wzrostową.

Parafrazując hasło PERSPEKTYW: dobra uczelnia, dobre wykształcenie, to klucz do lepszej przyszłości!


Więcej informacji o rankingu

18 marca oficjalnie ruszyła rekrutacja do projektu Wiedza, praktyka, sukces. Program rozwoju kompetencji na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.
Dzięki dofinansowaniu, pozyskanego na realizację projektu przez Sekcję ds. Funduszy Strukturalnych, ponad 150 studentów Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii będzie mogło uczestniczyć w praktycznych zajęciach wyjazdowych, kursach zawodowych (operator maszyn rolniczych). Dla blisko 50 osób zaplanowano możliwość udziału w 240-godzinnych stażach zawodowych u pracodawców.
W projekcie mogą brać udział wyłącznie studenci ostatniego semestru studiów magisterskich kończących się w czerwcu br., kierunków: Biotechnologia, Ochrona Środowiska, Rolnictwo, Technika Rolnicza i Leśna

Zapraszamy do odwiedzania strony internetowej www.up.poznan.pl/wiedzarozwoj i do wypełnienia formularza zgłoszeniowego. Podane informacje posłużą do stworzenia listy rankingowej, na podstawie której zostaną Państwo zakwalifikowani do udziału w wybranej ścieżce wsparcia.
Do wyboru są 4 ścieżki, obejmujące staże zawodowe, szkolenia zawodowe i wizyty studyjne w różnych układach.
Osobno zapraszamy też do zapisywania się na warsztaty kompetencji przedsiębiorczych, analitycznych i interpersonalnych (wśród nich autorozwój, przywództwo i zarządzanie projektem), prowadzonych przez praktyków biznesu. Są już dostępne terminy na marzec! Kolejne edycje warsztatów planujemy w marcu, kwietniu i maju. Poza unikalnymi kompetencjami, udział w warsztatach jest punktowany i poprawi Państwa ogólną ocenę na liście rankingowej.