Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

W dniu 4 listopada 2014 roku o godzinie 9.30 w sali 350 w budynku Wydziału Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (ul. Wojska Polskiegi 38/42) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej


mgr inż. Remigiusza Łukowiaka
na temat:


"Rozpoznanie i bilans azotu i fosforu w glebach uprawnych, jako narzędzie ochrony środowiska na przykladzie Gospodarstwa Rolnego w Górznie.
 

Terminarz dyplomowania w roku akademickim 2014/2015 dla studentów III roku studiów pierwszego stopnia wszystkich kierunków studiów realizowanych w roku akademickim 2013/2014, przez Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

terminarz_inz

oraz dla studentów I roku studiów drugiego stopnia wszystkich kierunków studiów realizowanych w roku akademickim 2013/2014, przez Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

terminarz_mgr