Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

90-lecie studiów rolniczych

  • Uroczyste posiedzenie Rady Wydziału z okazji 90-lecia akademickich studiów rolniczych

 W dniu 11 grudnia 2009 r. nasz wydział świętował swoje 90-lecie. Z tej okazji odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Wydziału, z udziałem władz uczelni z JM Rektorem prof. dr hab. Grzegorzem Skrzypczakiem na czele, dziekanów wydziałów naszego uniwersytetu, dziekanów wszystkich wydziałów z uczelni prowadzących kierunek studiów rolnictwo, przedstawicieli władz województwa i miasta, dyrektorów instytutów naukowo-badawczych oraz licznego grona naszych przyjaciół, związanych z naszym wydziałem poprzez różne formy współpracy.

 

Dziekan Wydziału Rolniczego z okazji 90-lecia naszego wydziału i 90-lecia akademickich studiów rolniczych w Poznaniu ustanowił okolicznościowy medal. Pragniemy, aby ten medal przypominał o długiej tradycji i historii naszego wydziału oraz o znaczeniu akademickich studiów rolniczych na naszym Uniwersytecie i w Wielkopolsce. Podczas uroczystości 90-lecia Wydziału Rolniczego w dniu 11 grudnia 2009 r. Dziekan Wydziału Rolniczego prof. dr hab. Wiesław Koziara i JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak wręczyli medale zasłużonym dla wydziału pracownikom Uniwersytetu oraz naszym przyjaciołom i sympatykom, których działalność i zaangażowanie pozwala tworzyć coraz lepsze warunki do naszej działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej.Ramy organizacyjne uroczystości 90-lecia Wydziału Rolniczego nie pozwoliły na uhonorowanie Wszystkich tych, którzy byli i są dla nas ważni! Decyzją Dziekana Wydziału Rolniczego kolejne osoby poprosimy o przyjęcie medalu przy okazji następnych uroczystości wydziałowych.