Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Obrona rozprawy doktorskiej

W dniu 8 września 2017 roku o godzinie 9:00 w sali wykładowej im. B. Niklewskiego w Budynku Fizjologii Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (ul. Wołyńska 35) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej


mgr inż. Justyny Niedzieli
na temat:


"Akumulacja wolnej proliny i aktywność syntetazy pyrolino-5-karboksylanu w warunkach suszy u dwóch odmian jęczmienia jarego (Hordeum vulgare) i linii homozygotycznych otrzymanych z ich krzyżowania"