Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Z życia Wydziału

W dniu 8 września 2017 roku o godzinie 9:00 w sali wykładowej im. B. Niklewskiego w Budynku Fizjologii Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (ul. Wołyńska 35) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej


mgr inż. Justyny Niedzieli
na temat:


"Akumulacja wolnej proliny i aktywność syntetazy pyrolino-5-karboksylanu w warunkach suszy u dwóch odmian jęczmienia jarego (Hordeum vulgare) i linii homozygotycznych otrzymanych z ich krzyżowania"
 
W dniu 26 czerwca 2017 roku o godzinie 12:00 w Kolegium Rungego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (ul. Wojska Polskiego 52) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej


mgr inż. Anny Bienias
na temat:


"Identyfikacja, sekwencjonowanie i lokalizacja chromosomowa genów funkcjonalnie związanych z regulacją procesu porastania u żyta (Secale cereale L."
 
DZIEKAN
WYDZIAŁU ROLNICTWA I BIOINŻYNIERII
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
ogłasza konkurs otwarty
na stanowisko adiunkta
w Katedrze Biochemii I Biotechnologii
DZIEKAN
WYDZIAŁU ROLNICTWA I BIOINŻYNIERII
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
ogłasza konkurs
na stanowisko adiunkta
w Katedrze Gleboznawstwa i Ochrony Gruntów
W dniu 24 kwietnia 2017 roku o godzinie 10:00 w sali seminaryjnej 3.18 Katedry Biochemii i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (Biocentrum, ul Dojazd 11) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej


mgr Anny Turczynowskiej
na temat:


"Analiza genetyczna zdolności do regeneracji roślin rzepaku (Brassica napus ssp. oleifera) w warunkach in vitro"