Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Z życia Wydziału

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że dnia 20 września 2017 roku zmarł


Ś. P.


dr Piotr Dullin

Wieloletni pracownik Katedry Biochemii i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu, emerytowany nauczyciel akademicki.

Zasłużony nauczyciel i wychowawca młodzieży akademickiej, człowiek prawy i pełen życzliwości.

Uroczystość pogrzebową w dniu 27 września 2017 (środa) na cmentarzu przy ul. Wojciechowskiego poprzedzi msza święta w kościele p.w. Opatrzności Bożej o godzinie 13.00.

Rodzinie składamy szczere wyrazy współczucia

Dziekan oraz pracownicy Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii

Uwaga Studenci!

Spotkania organizacyjne studentów I lat z Dziekanami
(studia stacionarne) odbędą się według niżiej podanego harmonogramu:
1. Kierunek Rolnictwo - 2 października 2017 r. godz.8.00 sala Biocentrum ul. Dojazd 11
2. Kierunek Ochrona Środowiska - 2 października 2017 r. godz.8.00 sala 156 Coll. Maximum ul. Wojska Polskiego 28
3. Kierunek Ekoenergetyka, Inżynieria Rolnicza, Informatyka i
Agroinżynieria - 3 października 2017 r. godz.8.00
sala A-100 Instytut Iniynierii Biosystemów ul. Wojska Polskiego 50
4. Kierunek Biotechnologia - 3 października 2017 r. godz.8.00 sala A Coll. Maximum ul. Wojska Polskiego 28
W dniu 24 października 2017 roku o godzinie 9:00 w sali wykładowej 3.45 Katedry Agronomii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (Biocentrum, ul. Dojazd 11) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej


mgr inż. Artura Sitka
na temat:


"Wpływ zastosowania kompleksu bioaktywnych związków mineralnych MIP na plony wybranych roślin zbożowych, ich jakość oraz własciwości gleby "
 
W dniu 25 września 2017 roku o godzinie 9:00 w sali wykładowej 3.45 Katedry Agronomii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (Biocentrum, ul. Dojazd 11) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej


mgr inż. Mateusza Cuske
na temat:


"Elementy oceny ryzyka środowiskowego związanego z aplikacją materii organicznej do gleb zanieczyszczonych metalami ciężkimi z rejonu huty miedzi"
 
DZIEKAN
WYDZIAŁU ROLNICTWA I BIOINŻYNIERII
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
ogłasza konkurs
na stanowisko adiunkta
w Instytucie Inżynierii Biosystemów