Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Z życia Wydziału

 W okresie Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku nastąpią zmiany w godzinach pracy dziekanatu.
W dniach 22 grudnia br.  (piątek) oraz 29 grudnia (piątek) dziekanat będzie nieczynny.
Natomiast w dniach 27-28 grudnia br. dziekanat będzie czynny w godzinach od 8.00 do 12.00

W dniu 12 grudnia 2017 roku o godzinie 9:00 w sali seminaryjnej 3.18 Katedry Biochemii i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (Biocentrum, ul. Dojazd 11) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej


mgr inż. Wandy Ady Białej
na temat:


"Rola transportera ABCG10 w szlaku biosyntezy medikarpiny -  fitoaleksyny Medicago truncatula"
 
W dniu 8 grudnia 2017 roku o godzinie 9:00 w sali seminaryjnej Katedry Chemii Rolnej i Biogeochemii Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (ul. Wojska Polskiego 71F) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej


mgr inż. Karoliny Frąckowiak-Pawlak
na temat:


"Dynamika akumulacji suchej masy i azotu przez ziemniaki nawożone mocznikiem stabilizowanym inhibitorem ureazy i siarką elementarną"
 
Seminarium Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii w dniu 1 grudnia 2017 r.
Kolegium Rungego, godz. 10.00.

Temat: ROZWÓJ PROFILU BADAWCZO-NAUKOWEGO I DYDAKTYCZNEGO INSTYTUTU INŻYNIERII BIOSYSTEMÓW

Program seminarium

10.00-10.30. Prof. dr hab. Jacek Przybył:
Rozwój profilu badawczo-naukowego i dydaktycznego Instytutu Inżynierii Biosystemów - od mechanizacji rolnictwa do inżynierii biosystemów
10.30-10.45. Dr hab. inż. Jacek Dach, prof. nadzw.:
Szanse rozwoju biogazowni
10.45- 11.00. Dr inż. Mirosław Czechlowski, dr inż. Tomasz Wojciechowski:
Wykorzystanie metod spektrometrycznych w monitorowaniu biosystemów rolniczych
11.00-11.15. Dr hab. inż. Krzysztof Koszela
Innowacyjne systemy informatyczne wspomagające badania naukowe, prace rozwojowe oraz doradztwo w sektorze rolno-spożywczym
11.15-11.30. Dr hab. inż. Karol Durczak:
Projekt NBOR
11.30-11.40. Dr inż. Andrzej Lewicki, dr inż. Wojciech Czekała
Zostać LIDERem
11.40-12.00. Dyskusja

W dniu 16 listopada 2017 roku o godzinie 9:00 w sali seminaryjnej 3.45 Katedry Agronomii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (Biocentrum, ul Dojazd 11) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej


mgr inż. Romana Bogdana Roszkiewicza
na temat:


"Reakcja Lolium multiflorum cv. Tur i Festulolium braunii cv. Felopa na nawożenie azotem i magnezem w uprawie polowej na glebie lekkiej"