Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Pracownik

 Szanowni Państwo,

W imieniu własnym oraz organizatorów mam zaszczyt zaprosić do udziału w XXI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu "Zastosowanie Technologii Informacyjnych w Rolnictwie", organizowanej przez Instytut Inżynierii Biosystemów, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Współorganizatorami konferencji są POLSITA (Polskie Towarzystwo Zastosowań Informatyki w Rolnictwie, Gospodarce Leśnej i Żywnościowej) oraz Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej.

W dniu 24 kwietnia 2018 roku o godzinie 9:00 w sali 3.45 Katedry Agronomii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (Biocentrum, ul. Dojazd 11) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej


mgr inż. Małgorzaty Doroty Strzelczyk
na temat:


"Wpływ terminu zbioru na plony biomasy oraz zawartość kannabinoidów w wybranych genotypach konopi włóknistych"
 

Sprawozdanie przygotowano w oparciu o raporty Kierunkowych Zespołów ds. Jakości Kształcenia (KZdsJK) Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii.

Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii jest jednym ze zwycięzców Rankingu
Kierunków Studiów
przygotowanego w ramach Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2016.

Kapitule Rankingu przewodniczył prof. Michał Kleiber - prezes PAN, a w
jej składzie znaleźli się m.in. prof. Marek Rocki - b. przewodniczący  PKA, prof. Bogusław Smólski - b. dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, prof. Franciszek Ziejka - b. rektor UJ, dr Alicja Adamczak -  prezes Urzędu Patentowego RP.

Z tej okazji władze Wydziału otrzymały dyplom potwierdzający zajęcie
pierwszego miejsca w grupie kierunków: rolniczych i leśnych.

dyplom

Szanowni Państwo!
Projekt "Wiedza, praktyka, sukces’’ współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego kończy się z dniem 30 września 2015 roku. Realizowany był na naszej uczelni jako pilotaż ministerialnego Programu Rozwoju Kompetencji, na który w nowej perspektywie finansowania projektów ze środków unijnych przeznaczono blisko 1 mld zł.
Na Uniwersytecie Przyrodniczym projekt obejmował semestr letni roku akademickiego 2014/15. Realizowano zajęcia warsztatowe, wizyty studyjne i staże, które przeznaczone były dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia (ostatnie dwa semestry), kierunków Rolnictwo, Biotechnologia, Ochrona Środowiska oraz Technika Rolnicza i Leśna. Celem niniejszego projektu było rozwijanie kompetencji zawodowych, przedsiębiorczych, analitycznych i interpersonalnych u studentów/ek. Realizację projektu rozpoczęły warsztaty przedsiębiorcze, gdzie na 32-godzinnych zajęciach studenci mogli przeanalizować swoje predyspozycje, jak i pod okiem trenera przystąpić do konstruowania własnego biznesplanu. Osoby o innych zainteresowaniach mogły wybierać spośród cieszących się ogromną popularnością warsztatów z zarządzania projektem, autorozwoju i przywództwa. Zaoferowano także warsztaty kompetencji analitycznych. Jedno- i trzydniowe wizyty studyjne dla studentów kierunku Rolnictwo realizowane były w firmie Hodowla Zwierząt Zarodowych OSOWA SIEŃ Sp. z o.o oraz w Wytwórni Pasz-Lira (Krzywiń). Dla studentów kierunku Biotechnologia w Poznańskim Parku Naukowo Technologiczny (Rubież), w Kompanii Piwowarskiej S.A. (Poznań) oraz Hodowli Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR. Natomiast wizyty studyjne dla kierunku Ochrona Środowiska odbywały się w Firmie Produkcyjno-Handlowej M. Jaśkowski w Zbąszyniu –która prowadzi m.in. hodowlę jelenia szlachetnego, w firmie Aquanet (Poznań) oraz w Parku Narodowym ,,Ujście Warty’’ i Gminie Bytnica (woj. lubuskie). Studenci kierunku Technika Rolnicza i Leśna odbyli jedną wizytę studyjną w firmie Agco w Paczkowie. Zajęcia praktyczne z pracodawcami uzupełniano szkoleniami zawodowymi. Jeszcze w sierpniu odbędzie się kurs obsługi kombajnu i sieczkarni samobieżnej, pojedyncze osoby uczestniczą także w kursie doradcy rolnego bądź szkoleniach laboratoryjnych. Studentom wyróżniającym się bardzo dobrymi wynikami w nauce oraz działalnością organizacyjną na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu przyznano płatne staże, które dla kierunku Rolnictwo odbywały się w firmach: Fargo, Basf, Syntech, Pfeiferr & Langen, Agrimac, Bayer, Chemirol oraz Top Agrar Polska. Studenci kierunku Biotechnologia otrzymali możliwość odbycia staży w firmach wchodzących w skład Poznańskiego Parku Naukowo Technologiczny, w firmie Lisner, w Kompanii Piwowarskiej S.A., w Curtis Health Caps Sp. z o.o. Przeźmierowo, jak również w Hodowli Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR. Studenci kierunku Ochrona Środowiska rozwijają swoje kompetencje zawodowe poprzez uczestnictwo w stażach realizowanych w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Regionalnej Dyrekcja OŚ w Poznaniu, Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Poznaniu, w firmie Abrys, w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu oraz w Kompanii Piwowarskiej S.A.. Z kolei studenci Szanowni Państwo! Projekt "Wiedza, praktyka, sukces’’ współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego kończy się z dniem 30 września 2015 roku. Realizowany był na naszej uczelni jako pilotaż ministerialnego Programu Rozwoju Kompetencji, na który w nowej perspektywie finansowania projektów ze środków unijnych przeznaczono blisko 1 mld zł. Na Uniwersytecie Przyrodniczym projekt obejmował semestr letni roku akademickiego 2014/15. Realizowano zajęcia warsztatowe, wizyty studyjne i staże, które przeznaczone były dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia (ostatnie dwa semestry), kierunków Rolnictwo, Biotechnologia, Ochrona Środowiska oraz Technika Rolnicza i Leśna. Celem niniejszego projektu było rozwijanie kompetencji zawodowych, przedsiębiorczych, analitycznych i interpersonalnych u studentów/ek. Realizację projektu rozpoczęły warsztaty przedsiębiorcze, gdzie na 32-godzinnych zajęciach studenci mogli przeanalizować swoje predyspozycje, jak i pod okiem trenera przystąpić do konstruowania własnego biznesplanu. Osoby o innych zainteresowaniach mogły wybierać spośród cieszących się ogromną popularnością warsztatów z zarządzania projektem, autorozwoju i przywództwa. Zaoferowano także warsztaty kompetencji analitycznych. Jedno- i trzydniowe wizyty studyjne dla studentów kierunku Rolnictwo realizowane były w firmie Hodowla Zwierząt Zarodowych OSOWA SIEŃ Sp. z o.o oraz w Wytwórni Pasz-Lira (Krzywiń). Dla studentów kierunku Biotechnologia w Poznańskim Parku Naukowo Technologiczny (Rubież), w Kompanii Piwowarskiej S.A. (Poznań) oraz Hodowli Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR. Natomiast wizyty studyjne dla kierunku Ochrona Środowiska odbywały się w Firmie Produkcyjno-Handlowej M. Jaśkowski w Zbąszyniu –która prowadzi m.in. hodowlę jelenia szlachetnego, w firmie Aquanet (Poznań) oraz w Parku Narodowym ,,Ujście Warty’’ i Gminie Bytnica (woj. lubuskie). Studenci kierunku Technika Rolnicza i Leśna odbyli jedną wizytę studyjną w firmie Agco w Paczkowie. Zajęcia praktyczne z pracodawcami uzupełniano szkoleniami zawodowymi. Jeszcze w sierpniu odbędzie się kurs obsługi kombajnu i sieczkarni samobieżnej, pojedyncze osoby uczestniczą także w kursie doradcy rolnego bądź szkoleniach laboratoryjnych. Studentom wyróżniającym się bardzo dobrymi wynikami w nauce oraz działalnością organizacyjną na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu przyznano płatne staże, które dla kierunku Rolnictwo odbywały się w firmach: Fargo, Basf, Syntech, Pfeiferr & Langen, Agrimac, Bayer, Chemirol oraz Top Agrar Polska. Studenci kierunku Biotechnologia otrzymali możliwość odbycia staży w firmach wchodzących w skład Poznańskiego Parku Naukowo Technologiczny, w firmie Lisner, w Kompanii Piwowarskiej S.A., w Curtis Health Caps Sp. z o.o. Przeźmierowo, jak również w Hodowli Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR.
Studenci kierunku Ochrona Środowiska rozwijają swoje kompetencje zawodowe poprzez uczestnictwo w stażach realizowanych w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Regionalnej Dyrekcja OŚ w Poznaniu, Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Poznaniu, w firmie Abrys, w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu oraz w Kompanii Piwowarskiej S.A..
Z kolei studenci kierunku Technika Rolnicza i Leśna otrzymali możliwość odbycia staży w firmach: Tech-Kom Żabikowo, Agromarket Jaryszki, Kuhn Jelonek k. Poznania, Raitech Brzoza k. Bydgoszczy.
Dziękujemy wszystkim za aktywny udział w projekcie !!!
Agnieszka Wolna-Maruwka, Karolina Salis-Maciejewska