Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Postępowania habilitacyjne

Dr Marek Szklarczyk- zatrudniony na stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego w Katedrze Genetyki Hodowli i Nasiennictwa Instytutu Biologii Roślin i Biotechnologii Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
Wniosek z dnia 27.09.2017 r. o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat
Skład Komisji habilitacyjnej wyznaczonej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów 4 grudnia 2017 i 8 stycznia 2018 roku w celu przeprowadzenia postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie biotechnologia.
 
1. Prof. dr hab. Ewa Bartnik(UW, Warszawa) – przewodnicząca
2. Dr hab. Dorota Narożna (UP, Poznań) – sekretarz
3. Dr hab. Alicja Węgrzyn (IBB PAN, Gdańsk) – recenzent
4. Prof. dr hab. Ryszard Górecki(UW-M, Olsztyn) – recenzent
5. Dr hab. Joanna Zeyland (UP, Poznań) – recenzent
6. Dr hab. Maria Gośka (IHAR, Radzików ) – członek komisji
7. Prof. dr hab. Idzi Siatkowski (UP, Poznań) – członek komisji

Harmonogram postępowania habilitacyjnego Pana dr Marka Szklarczyka :

24.11.2017r. Uchwały Rady Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii UP w Poznaniu w sprawach: przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Marka Szklarczyka. i wyznaczenia trzech członków Komisji habilitacyjnej (w tym recenzenta i sekretarza).
4.12.2017r. –Powołanie Komisji habilitacyjnej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów, na podstawie art. 18a ust. 5 z dnia 14 marca 2003 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1852, Dz. U. z 2015 r., poz. 249).
8.01.2018r. – Zmiana recenzenta, powołanie przez Centralna Komisję prof. dr hab. Stanisława Karpińskiego na recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym dr Marka Szklarczyka
5.02.2018r.- Zmiana recenzenta, powołanie przez Centralna Komisję prof. dr hab. Alicję Węgrzyn na recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym dr Marka Szklarczyka
14.12.2017r., 16.01.2018r. i 14.02.2018r.– powiadomienie członków o powołaniu do Komisji habilitacyjnej i zmianie recenzentów w postępowaniu habilitacyjnym dr Marka Szklarczyka oraz przesłanie pełnej dokumentacji.
19.03.2018 r.– termin nadsyłania recenzji osiągnięcia naukowego oraz aktywności naukowej dr Marka Szklarczyka
27.03.2018 r. – posiedzenie Komisji habilitacyjnej i podjęcie Uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania dr Markowi Szklarczykowi stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie biotechnologia wraz z uzasadnieniem.
9.04.2018 r. – przekazanie uchwały Komisji habilitacyjnej wraz z pełną dokumentacją Dziekanowi Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii UP w Poznaniu.
20.04.2018 r. - podjęcie uchwały przez Radę Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii UP w Poznaniu w sprawie nadania lub odmowy nadania dr Markowi Szklarczykowi stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie biotechnologia.

Dr Łukasz Wolko jest zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Biochemii i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
- wniosek z dnia 11.09.2017 roku o przeprowadzenie postepowania habilitacyjnego w dziedzinie Nauki rolnicze, w dyscyplinie Biotechnologia
- autoreferat

SKŁAD KOMISJI HABILITACYJNEJ
Prof. dr hab. Elwira Śliwińska – przewodnicząca komisji, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy,
Prof. dr hab. Katarzyna Niemirowicz-Szczytt – Recenzent komisji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
Prof. dr hab. Piotr Masojć – recenzent komisji, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
Dr hab. Dorota Narożna – Recenzent komisji, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
Prof. dr hab. Ewa Sawicka-Sienkiewicz – Członek komisji, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
Prof. dr hab. Jerzy Nawracała – Członek komisji, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
Dr hab. Małgorzata Pietrowska-Borek- Sekretarz komisji, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Harmonogram przebiegu postepowania habilitacyjnego dra Łukasza Wolko prowadzonego na Wydziale Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu:
29.09.2017 – Uchwała Rady Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii UP w Poznaniu w sprawie przeprowadzenia postepowania habilitacyjnego dr. Łukasza Wolko,
04.12.2017 – powołanie komisji habilitacyjnej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów,
Do 15.01.2018 – termin opracowania recenzji osiągnięcia naukowego oraz istotnej aktywności naukowej dr. Łukasza Wolko,
01.02.2018 – posiedzenie Komisji habilitacyjnej i podjęcie Uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania dr Łukaszowi Wolko stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie biotechnologia wraz z uzasadnieniem,
Do 05.02.2018 – Przekazanie Uchwały Komisji habilitacyjnej wraz z pełną dokumentacją Dziekanowi Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii UP w Poznaniu,
23.02.2018 – podjęcie uchwały przez Radę Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w sprawie nadania lub odmowy nadania dr Łukaszowi Wolko stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie biotechnologia.

Dr Katarzyna Ropki-Molik jest zatrudniona na stanowisku adiunkta w Instytucie Zootechniki PIB w Balicach
-wniosek z dnia 14. 06 2017 r. o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
-autoreferat
SKŁAD KOMISJI HABILITACYJNEJ
prof. dr hab. Tomasz M. Gruszecki – Przewodniczący, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
prof. dr hab. Iwona Szatkowska – Recenzent, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
prof. dr hab. Stanisław Kamiński - Recenzent, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
dr hab. Daniel Lipiński prof. UPP – Recenzent, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
prof. dr hab. Ryszard Słomski – Członek, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
dr hab. Jolanta Oprządek prof. IGHZ – Członek, Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu
dr hab. Katarzyna Nuc – Sekretarz, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr Katarzyny Ropki-Molik prowadzonego na Wydziale Rolnictwa i Bioinżynierii UP w Poznaniu:
29.09. 2017 - uchwały Rady Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii UP w Poznaniu w sprawach:
a) przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Katarzyny Ropki-Molik,
b) wyznaczenia trzech członków Komisji habilitacyjnej: recenzenta, członka i sekretarza.
06.11.2017 - powołanie pozostałych członków Komisji habilitacyjnej przez centralną Komisję Do Spraw Stopni i Tytułów na posiedzeniu 6 listopada 2017 r.: przewodniczącego, dwóch recenzentów i członka.
do 18.12.2017 - termin opracowania recenzji osiągnięcia naukowego oraz istotnej aktywności naukowej dr Katarzyny Ropki-Molik.
do 8.01.2018 - posiedzenie Komisji habilitacyjnej i podjęcie Uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania dr Katarzynie Ropki-Molik stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie biotechnologia, wraz z uzasadnieniem. Przekazanie Uchwały Komisji habilitacyjnej wraz z pełną dokumentacją Dziekanowi Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii UP w Poznaniu.
26.01.2018 - podjęcie uchwały przez Radę Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii UP w Poznaniu w sprawie nadania lub odmowy nadania dr Katarzynie Ropki-Molik stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie biotechnologia.