Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Student

Terminarz dyplomowania w roku akademickim 2018/2019 dla studentów III roku studiów pierwszego stopnia wszystkich kierunków studiów realizowanych w roku akademickim 2017/2018, przez
Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

1. Opracowanie i ogłoszenie tematów prac dyplomowych 30 listopada 2017
2. Przygotowanie karty pracy dyplomowej i złożenie jej w dziekanacie 31 stycznia 2018
3. Zaopiniowanie tematów przez KZdsJK 23 lutego 2018
4. Zatwierdzenie tematów przez dziekana 16 marca 2018
5. Złożenie prac dyplomowych w dziekanacie 20 grudnia 2018
6. Planowane terminy egzaminów dyplomowych od 4 do 15 lutego 2019 

Na stronie MNiSW ukazała się informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów i doktorantów na rok akademicki 2016/2017.

 Informacja dla studentów

 Informacja dla doktorantów

Zachęcamy Państwa do zainteresowania się tą ważną sprawą, a tych z Was, którzy podejmą wyzwanie – o terminowe przygotowanie dokumentacji.

Terminarz dyplomowania dla studentów III i IV roku studiów pierwszego stopnia

terminarz_ egzamin_dypl_inz-2016

terminarz_ egzamin_dypl_inz-2017

terminarz_ egzamin_dypl_inz-2018

oraz dla studentów I i II roku studiów drugiego stopnia

terminarz_ egzamin_dypl_mgr-2017

terminarz_ egzamin_dypl_mgr-2016