Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na Wykład Otwarty Pani Barbary Dudkowski.

„Kształcenie własnej kompetencji interkulturowej, czyli dlaczego wiedza o kulturze potrzebna jest każdemu, kto zamierza poruszać się na międzynarodowym parkiecie?”

W dniu 3 czerwca 2015 roku o godzinie 10.00 w sali A-100 Instytutu Inżynierii Biosystemów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (ul. Wojska Polskiego 50) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej


mgr inż. Wojciecha Czekały
na temat:


"Ocena wartości rolniczej i energetycznej surowej i przetworzonej pulpy pofermentacyjnej pochodzecej z biogazowni"
 
W dniu 8 czerwca 2015 roku o godzinie 09.00 w sali 3.54 Katedry Agronomii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (Biocentrum, ul. Dojazd 11) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej


mgr inż. Marka Czerwińskiego
na temat:


"Ekologiczne uwarunkowania osiedlania się roślin poprzez nasiona zebrane z półnaturalnych ląk w restytucji przyrodniczej odlogów"
 

Wszystkich zainteresowanych studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia kierunku „biotechnologia”, studiów drugiego stopnia kierunku „biologia”, oraz słuchaczy studiów doktoranckich zapraszamy do udziału w zajęciach realizowanych w języku angielskim, którew dniach 8-19 czerwca 2015 r., poprowadzi Pani prof. dr hab. Eva Czarnecka

DZIEKAN
WYDZIAŁU ROLNICTWA I BIOINŻYNIERII
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
ogłasza konkurs
na stanowisko adiunkta
w Katedrze Agronomii