Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Spotkania inauguracyjne studentów I lat z Dziekanami (studia niestacjonarne!) odbędą się dnia 11 października br.  (sobota) dla niżej wymienionych Kierunków:
 

- Kierunek Rolnictwo- godz. 8:00 sala D
Collegium Maximum (ul. Wojska Polskiego 28, parter)

- Kierunek Inżynieria Rolnicza- godz. 8:00 sala A-100 Instytut Inżynierii Biosystemów (ul. Wojska Polskiego 50)

Spotkania inauguracyjne studentów I lat z Dziekanami (studia stacjonarne!) odbędą się dnia 29 września br.  (poniedziałek) dla niżej wymienionych Kierunków:
 

- Kierunek Rolnictwo- godz. 8:00 sala A100
Instytut Inżynierii Biosystemów (ul. Wojska Polskiego 50)

- Kierunek Ekoenergetyka- godz. 9:00 sala A100
Instytut Inżynierii Biosystemów (ul. Wojska Polskiego 50)

- Kierunek Inżynieria Rolnicza- godz. 10:00 sala A100
Instytut Inżynierii Biosystemów (ul. Wojska Polskiego 50)

- Kierunek Ochrona Środowiska  godz. 8:30 sala B
Collegium Maximum (ul. Wojska Polskiego 28, parter)

- Kierunek Biotechnologia godz. 8:00 sala A1
Biocentrum (ul. Dojazd 11)

DZIEKAN
WYDZIAŁU ROLNICTWA I BIOINŻYNIERII
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
ogłasza konkurs
na stanowisko asystenta
w Instytucie Inżynierii Biosystemów

DZIEKAN
WYDZIAŁU ROLNICTWA I BIOINŻYNIERII
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
ogłasza konkurs
na stanowisko adiunkta
w Katedrze Biochemii i Biotechnologii

DZIEKAN
WYDZIAŁU ROLNICTWA I BIOINŻYNIERII
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
ogłasza konkurs
na stanowisko adiunkta
w Katedrze Agronomii