Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

W dniu 27 czerwca 2016 roku o godzinie 12:00 w sali seminaryjnej Katedry Biochemii i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (Biocentrum, ul. Dojazd 11) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej


mgr inż. Magdaleny Julity Hryhorowicz
na temat:


"Hamowanie odpowiedzi immunologicznej z udziałem komórek NK na potrzeby ksenotransplantacji"
 
W dniu 27 czerwca 2016 roku o godzinie 10:00 w sali seminaryjnej Katedry Biochemii i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (Biocentrum, ul. Dojazd 11) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgra inż. Karola Tuśnio
na temat:

"Wykrywanie transgenów, miRNA i białek z wykorzystaniem powierzchniowego rezonansu plazmowego i nanocząstek złota"
 

Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii jest jednym ze zwycięzców Rankingu
Kierunków Studiów
przygotowanego w ramach Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2016.

Kapitule Rankingu przewodniczył prof. Michał Kleiber - prezes PAN, a w
jej składzie znaleźli się m.in. prof. Marek Rocki - b. przewodniczący  PKA, prof. Bogusław Smólski - b. dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, prof. Franciszek Ziejka - b. rektor UJ, dr Alicja Adamczak -  prezes Urzędu Patentowego RP.

Z tej okazji władze Wydziału otrzymały dyplom potwierdzający zajęcie
pierwszego miejsca w grupie kierunków: rolniczych i leśnych.

dyplom

DZIEKAN
WYDZIAŁU ROLNICTWA I BIOINŻYNIERII
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
ogłasza konkurs
na stanowisko asystenta
w Katedrze Metod Matematycznych i Statystycznych
DZIEKAN
WYDZIAŁU ROLNICTWA I BIOINŻYNIERII
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
ogłasza konkurs
na stanowisko adiunkta
w Instytucie Inżynierii Biosystemów