Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Zapraszamy na drzwi otwarte, 24 kwietnia 2014 roku, budynek Biocentrum (ul. Dojazd 11) godzina 10:00.

DZIEKAN
WYDZIAŁU ROLNICTWA I BIOINŻYNIERII
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
ogłasza konkurs
na stanowisko starszego wykładowcy
w Instytucie Inżynierii Biosystemów

Terminarz dyplomowania w roku akademickim 2014/2015 dla studentów III roku studiów pierwszego stopnia wszystkich kierunków studiów realizowanych w roku akademickim 2013/2014, przez Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii