Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Katedra Agronomii
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
uprzejmie zaprasza do wzięcia udziału w
Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej n. t.

„Produkcja roślinna - niestandardowe technologie i kierunki
użytkowania oraz gatunki nowe i reintrodukowane”

Poznań - Baranowo 13 -15 maja 2015

Konferencja organizowana jest pod honorowym patronatem
Dziekana Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii UP w Poznaniu

W dniu 13 maja 2015 roku o godzinie 9.00 w sali 350 (II piętro) budynku Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (ul. Wojska Polskiego 38/42) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej


mgr inż. Małgorzaty Ewy Pociejowskiej
na temat:


"Okreslenie wskainików stresu glifosatowego na podstawie bioindykatorów mikrobiologicznych pod uprawami pszenicy jarej"
 
DZIEKAN
WYDZIAŁU ROLNICTWA I BIOINŻYNIERII
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
ogłasza konkurs
na stanowisko profesora nadzwyczajnego
w Katedrze Genetyki i Hodowli Roślin

Konkurs dla pracowników naukowych z Poznania z branży nauk o życiu.
Nagrodą w konkursie jest refundacja wyjazdu na targi BIO International Convention w USA oraz wsparcie w  nawiązaniu współpracy naukowej i biznesowej.
Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów udziału w konkursie!

Katedra Łąkarstwa i Krajobrazu Przyrodniczego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
uprzejmie zaprasza do wzięcia udziału w
Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.

„Nowe trendy w badaniach łąkarskich”
Poznań 24 -25 września 2015

Konferencja została objęta honorowym patronatem Dziekana Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii UP w Poznaniu