Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

W dniu 2 grudnia 2014 roku o godzinie 11.00 w Kolegium Rungego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (ul. Wojska Polskiego 52) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej


mgr Wu Wei
na temat:


"The effect of environmental conditions in Poland and China on yield quantity and quality of Polish hemp cultivar Bialobrzeskie and Chinese cultivar He Bei Wei Xian Dabaipi" (j. polski: ,,Wpływ warunków środowiskowych w Polsce i Chinach na wielkość i jakość plonu konopi polskiej odmiany Białobrzeskie oraz chińskiej odmiany He Bei Wei Xian Dabaipi")
 
W dniu 3 grudnia 2014 roku o godzinie 12.30 w sali 09 Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu (ul. Wojska Polskiego 71b) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej


mgr inż. Grażyny Mańkowskiej
na temat:


"Wpływ wybranych warunków pogodowych, glebowych i agrotechnicznych na plonowanie lnu włóknistego Linum usitatissimum L."