Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

rekrutacja

Więcej informacji o kierunkach naszego Wydziału znajdziecie Państwo tutaj.

DZIEKAN
WYDZIAŁU ROLNICTWA I BIOINŻYNIERII
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
ogłasza konkurs
na stanowisko adiunkta
w Instytucie Inżynierii Biosystemów

ranking

Z dumą informujemy, iż Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu w prestiżowym rankingu Perspektyw zajął 2 miejsce wśród uczelni rolniczych w Polsce (za SGGW w Warszawie, przed UP we Wrocławiu).

Wśród wszystkich uczelni akademickich nasz uniwersytet w tym roku awansował na wysokie 29. Uczelnia od lat utrzymuje tendencję wzrostową.

Parafrazując hasło PERSPEKTYW: dobra uczelnia, dobre wykształcenie, to klucz do lepszej przyszłości!


Więcej informacji o rankingu

Konkurs dla pracowników naukowych z Poznania z branży nauk o życiu.
Nagrodą w konkursie jest refundacja wyjazdu na targi BIO International Convention w USA oraz wsparcie w  nawiązaniu współpracy naukowej i biznesowej.
Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów udziału w konkursie!

Katedra Łąkarstwa i Krajobrazu Przyrodniczego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
uprzejmie zaprasza do wzięcia udziału w
Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.

„Nowe trendy w badaniach łąkarskich”
Poznań 24 -25 września 2015

Konferencja została objęta honorowym patronatem Dziekana Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii UP w Poznaniu