Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Katedra Agronomii
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
uprzejmie zaprasza do wzięcia udziału w
Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej n. t.

„Produkcja roślinna - niestandardowe technologie i kierunki
użytkowania oraz gatunki nowe i reintrodukowane”

Poznań - Baranowo 13 -15 maja 2015

Konferencja organizowana jest pod honorowym patronatem
Dziekana Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii UP w Poznaniu

DZIEKAN
WYDZIAŁU ROLNICTWA I BIOINŻYNIERII
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
ogłasza konkurs
na stanowisko adiunkta
w Katedrze Chemii Rolnej i Biogeochemii Środowiska

DZIEKAN
WYDZIAŁU ROLNICTWA I BIOINŻYNIERII
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
ogłasza konkurs
na stanowisko sprofesora nadzwyczajnego
w Katedrze Łąkarstwa i Krajobrazu Przyrodniczego

DZIEKAN
WYDZIAŁU ROLNICTWA I BIOINŻYNIERII
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
ogłasza konkurs
na stanowisko adiunkta
w Katedrze Gleboznawstwa i Ochrony Gruntów

DZIEKAN
WYDZIAŁU ROLNICTWA I BIOINŻYNIERII
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
ogłasza konkurs
na stanowisko starszego wykładowcy
w Instytucie Inżynierii Biosystemów