Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

W dniu 23 października 2014 roku o godzinie 9.00 w sali A-100 Instytutu Inżynierii Biosystemów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (ul. Wojska Polskiego 50) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej


mgr inż. Krzysztofa Nawrota
na temat:


"Komputerowe wspomaganie oceny stanu odżywienia rzepaku ozimego azotem metodą analizy spektralnej liści".
 
W dniu 24 października 2014 roku o godzinie 11.00 w sali 3.45 Katedry Agronomii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (ul. Dojazd 11) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej


mgr inż. Jowity Wiśniewskiej
na temat:


"Ocena współzależności pomiędzy przebiegiem faz wzrostu i rozwoju lnu (Linum usitatissimum L.) a zdolnością do regeneracji w warunkach in vitro".
 
DZIEKAN
WYDZIAŁU ROLNICTWA I BIOINŻYNIERII
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
ogłasza konkurs
na stanowisko asystenta
w Instytucie Inżynierii Biosystemów