Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Katedra Agronomii
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
uprzejmie zaprasza do wzięcia udziału w
Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej n. t.

„Produkcja roślinna - niestandardowe technologie i kierunki
użytkowania oraz gatunki nowe i reintrodukowane”

Poznań - Baranowo 13 -15 maja 2015

Konferencja organizowana jest pod honorowym patronatem
Dziekana Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii UP w Poznaniu

DZIEKAN
WYDZIAŁU ROLNICTWA I BIOINŻYNIERII
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
ogłasza konkurs
na stanowisko adiunkta
w Katedrze Biochemii i Biotechnologii
Instytut Inżynierii Biosystemów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
zaprasza na
IV Konferencję Naukową „Aktualne problemy inżynierii biosystemów”

 

pod honorowym patronatem:
Dziekana Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii, Komitetu Techniki Rolniczej PAN oraz Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej
Data: 26. lutego 2015 r.
Miejsce: Instytut Inżynierii Biosystemów ul. Wojska Polskiego 50
Program konferencji

DZIEKAN
WYDZIAŁU ROLNICTWA I BIOINŻYNIERII
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
ogłasza konkurs
na stanowisko profesora zwyczajnego
w Katedrze Łąkarstwa i Krajobrazu Przyrodniczego

DZIEKAN
WYDZIAŁU ROLNICTWA I BIOINŻYNIERII
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
ogłasza konkurs
na stanowisko adiunkta
w Katedrze Chemii Rolnej i Biogeochemii Środowiska