Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Terminarz dyplomowania w roku akademickim 2017/2018 dla studentów I roku studiów drugiego stopnia wszystkich kierunków studiów realizowanych w roku akademickim 2016/2017, przez Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

1. Przygotowanie karty pracy dyplomowej i złożenie jej w dziekanacie do 16 czerwca 2017 r.
2. Zaopiniowanie tematów przez KZdsJK do 30 czerwca 2017 r.
3. Zatwierdzenie tematów przez dziekana do 7 lipca 2017 r.
4. Złożenie prac dyplomowych w dziekanacie do 29 czerwca 2018 r.*
5. Planowane terminy egzaminów dyplomowych od 1 czerwca do 28 września 2018 r.

* termin ostateczny wynikający z Regulaminu Studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Terminarz dyplomowania w roku akademickim 2018/2019 dla studentów I roku studiów drugiego stopnia wszystkich kierunków studiów realizowanych w roku akademickim 2017/2018, przez
Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

1. Przygotowanie karty pracy dyplomowej i złożenie jej w dziekanacie do 15 czerwca 2018 r.
2. Zaopiniowanie tematów przez KZdsJK do 29 czerwca 2018 r.
3. Zatwierdzenie tematów przez dziekana do 6 lipca 2018 r.
4. Złożenie prac dyplomowych w dziekanacie do 28 czerwca 2019 r.*
5. Planowane terminy egzaminów dyplomowych od 3 czerwca do 30 września 2019 r.

* termin ostateczny wynikający z Regulaminu Studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Zarządzenie nr 2
Dziekana Wydziatu Rolnictwa i Bioinzynierii
z dnia 9 lutego 2018 roku
w sprawie skrócenia czasu trwania zajęć dydaktycznych w semestrze VI na studiach I stopnia, kierunku Ochrona środowiska

W nawiązaniu do Zarządzenia Rektora nr 42/2017 paragraf 2 punkt 2 i 3 Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 20 kwietnia 2017 roku w sprawie podstawowych elementów organizacji roku akademickiego 2017/2018 na studiach I stopnia kierunku Ochrona środowiska w semestrze VI, ustala się co następuje:

zajęcia dydaktyczne od 19.02.2018r. do 25.05.2018r.
letnia sesja egzaminacyjna od 28.05.2018r. do 15.06.2018r.
sesja poprawkowa od 18.06.2018r. do 27.06.2018r.

Zarządzenie nr 1
Dziekana Wydziatu Rolnictwa i Bioinzynierii
z dnia 7 lutego 2018 roku
w sprawie skrócenia czasu trwania zajęć dydaktycznych na studiach
II stopnia kończących się w semestrze letnim

W nawiązaniu do Zarządzenia Rektora nr 42/2017 paragraf 2 punkt 2 i 3 Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 20 kwietnia 2017 roku w sprawie podstawowych elementów organizacji roku akademickiego 2017/2018 obowiązujących na studiach stacjonamych i niestacjonamych II stopnia kończących się w semestrze letnim, ustala się co następuje:

zajęcia dydaktyczne od 19.02.2018r. do 25.05.2018r.
letnia sesja egzaminacyjna od 28.05.2018r. do 15.06.2018r.

W związku z realizacją przedmiotu ,,Wiedza prawno-ekonomiczna" przez studentów I roku studiów II stopnia, przedstawiamy program wykladów i warsztatow organizowanych przez Biuro Karier oraz wykaz kierunków realizujących niniejszy przedmiot (załączniki). Studenci wybieraję min.
I wyklad z 12 zaproponowanych. Zapisu można dokonai wyłącznie drogą elektroniczną poprzez www.
Listy obecności osób uczestniczących w zajęciach zostaną przekazane do dziekanatów.

Terminarz dyplomowania w roku akademickim 2018/2019 dla studentów III roku studiów pierwszego stopnia wszystkich kierunków studiów realizowanych w roku akademickim 2017/2018, przez
Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

1. Opracowanie i ogłoszenie tematów prac dyplomowych do 30 listopada 2017
2. Przygotowanie karty pracy dyplomowej i złożenie jej w dziekanacie do 31 stycznia 2018
3. Zaopiniowanie tematów przez KZdsJK do 23 lutego 2018
4. Zatwierdzenie tematów przez dziekana do 16 marca 2018
5. Złożenie prac dyplomowych w dziekanacie do 20 grudnia 2018
6. Planowane terminy egzaminów dyplomowych od 4 do 15 lutego 2019 

Praktyka jest realizowana przez cztery tygodnie w systemie 6-8 godzin dziennie w zależności od charakteru wykonywanej pracy. Praktyka może się odbywać w okresie wakacyjnym pomiędzy 3 a 6 semestrem studiów (ostateczny termin złożenia dziennika praktyk w dziekanacie to 10 październik po rozpoczęciu semestru 7). Wniosek o odbycie praktyki zawodowej, ze zgodą Zakładu Pracy, należy złożyć u pełnomocnika ds. praktyk studenckich na kier. biotechnologia w nieprzekraczalnym terminie do 15 maja. Na tej podstawie zostanie wystawiona umowa o odbycie praktyk pomiędzy Uczelnią a samodzielnie wybranym przez studenta Zakładem Pracy.

DZIEKAN
WYDZIAŁU ROLNICTWA I BIOINŻYNIERII
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
ogłasza konkurs
na stanowisko adiunkta
w Katedrze Genetyki i Hodowli Roślin

Wykorzystaj swój potencjał, by robić w życiu to co lubisz! Dołącz do Akcji Stażowej Student Na Rynku Pracy i zdobądź atrakcyjny, płatny staż, a może nawet wymarzoną pracę!

Akcja Stażowa Fundacji Rozwoju Talentów

 Czy wiesz, że ponad 70% naszych studentów zostaje w firmach, w których odbywali staż? Dołącz do tego grona! Nie zmarnuj swojej szansy! Już 1 marca startuje X edycja akcji stażowej Student Na Rynku Pracy. Zarejestruj się online! To nic nie kosztuje poza odrobiną dobrych chęci i motywacji.