Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Rada Wydziału

Dziekan

Dziekan: 

Prof. dr hab. Anna Kryszak