Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Wydziałowa Komisja Wyborcza (2016-2020)

Skład Wydziałowej Komisji Wyborczej (2016-2020)
       

  • przedstawiciele profesorów i doktorów habilitowanych
Prof. dr hab. Wojciech Mueller–przewodniczący
Dr hab. Ryszard Walkowiak , prof. nadzw.–vice przewodniczący
  • przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich:
Dr Arkadiusz Swędrzyński
Dr Łukasz Wolko
Dr Piotr Gajewski
  • przedstawiciele  pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:
Dr Ewa Koźlecka-sekretarz
Stanisław Maźwa
  • przedstawiciele samorządu studenckiego:
Katarzyna Mikołajczak
Juliusz Pijacki
  • przedstawiciel samorządu doktorantów:
mgr inż. Natalia Tatuśko
  • przedstawiciele związków zawodowych działających na Uniwersytecie
dr Barbara Golińska-NSZZ „Solidarność”
mgr Paweł Rybczyński-ZNP