Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Zarządzenie Dziekana nr 2

Zarządzenie nr 2
Dziekana Wydziatu Rolnictwa i Bioinzynierii
z dnia 9 lutego 2018 roku
w sprawie skrócenia czasu trwania zajęć dydaktycznych w semestrze VI na studiach I stopnia, kierunku Ochrona środowiska

W nawiązaniu do Zarządzenia Rektora nr 42/2017 paragraf 2 punkt 2 i 3 Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 20 kwietnia 2017 roku w sprawie podstawowych elementów organizacji roku akademickiego 2017/2018 na studiach I stopnia kierunku Ochrona środowiska w semestrze VI, ustala się co następuje:

zajęcia dydaktyczne od 19.02.2018r. do 25.05.2018r.
letnia sesja egzaminacyjna od 28.05.2018r. do 15.06.2018r.
sesja poprawkowa od 18.06.2018r. do 27.06.2018r.

W ramach skróconego okresu zajęć dydaktycznych obowiązuje wykonanie godzin dydaktycznych zgodnie z planem studiów.