Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Terminarz dyplomowania w roku akademickim 2018/2019 I rok studiów, stopień 2

Terminarz dyplomowania w roku akademickim 2018/2019 dla studentów I roku studiów drugiego stopnia wszystkich kierunków studiów realizowanych w roku akademickim 2017/2018, przez
Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

1. Przygotowanie karty pracy dyplomowej i złożenie jej w dziekanacie do 15 czerwca 2018 r.
2. Zaopiniowanie tematów przez KZdsJK do 29 czerwca 2018 r.
3. Zatwierdzenie tematów przez dziekana do 6 lipca 2018 r.
4. Złożenie prac dyplomowych w dziekanacie do 28 czerwca 2019 r.*
5. Planowane terminy egzaminów dyplomowych od 3 czerwca do 30 września 2019 r.

* termin ostateczny wynikający z Regulaminu Studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu