Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Terminarz dyplomowania w roku akademickim 2017/2018 I rok studiów, stopień 2

Terminarz dyplomowania w roku akademickim 2017/2018 dla studentów I roku studiów drugiego stopnia wszystkich kierunków studiów realizowanych w roku akademickim 2016/2017, przez Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

1. Przygotowanie karty pracy dyplomowej i złożenie jej w dziekanacie do 16 czerwca 2017 r.
2. Zaopiniowanie tematów przez KZdsJK do 30 czerwca 2017 r.
3. Zatwierdzenie tematów przez dziekana do 7 lipca 2017 r.
4. Złożenie prac dyplomowych w dziekanacie do 29 czerwca 2018 r.*
5. Planowane terminy egzaminów dyplomowych od 1 czerwca do 28 września 2018 r.

* termin ostateczny wynikający z Regulaminu Studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu