Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Z życia Wydziału

 Seminarium Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii w dniu 16 marca 2018 r.
BIOCENTRUM sala A godz. 10:00.

Program seminarium

10:00 - 10:30 dr hab. Jerzy Nawracała prof. nadzw.
Badania naukowe i aplikacyjne w KG i HR

10:30 - 10:40 dr inż. Janetta Niemann
Poszukiwanie źródeł genetycznej odporności na choroby i szkodniki rzepaku

10:40 - 10:50 dr inż. Michał Kwiatek
Aberracje chromosomowe u mieszańców oddalonych zbóż – badania podstawowe i aplikacyjne

10:50 – 11:00 dr inż. Dorota Weigt,
Podwojone haploidy w hodowli pszenicy

11:00 - 11:10 dr inż. Sylwia Mikołajczyk
Genetyczne uwarunkowanie androgenezy żyta

11.10 - 11.20 dr inż. Agnieszka Tomkowiak
Markery molekularne w hodowli roślin

11:20 - 11:30 dr inż. Danuta Kurasiak-Popowska
Lnianka siewna – cenna rodzima roślina oleista

Dyskusja

W dniu 19 marca 2018 roku o godzinie 9:00 w sali 3.45 Katedry Agronomii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (Biocentrum, ul. Dojazd 11) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej


mgr inż. Łukasza Maćkowiaka
na temat:


"Ocena środowiska przyrodniczego dolin Kanałów Grabarskiego i Grodziskiego na podstawie wskaźników geobotanicznych i krajobrazowych"
 

Pani Dziekan prof. dr hab. Anna Kryszak uprzejmie zaprasza na wykład otwarty prof. dr hab. n. med. Jerzego Nowaka z Instytutu Genetyki Człowieka PAN pt. „ Zegar biologiczny”, który wygłoszony będzie w Kolegium Rungego w dniu 19 stycznia
2018 r. o godz. 10:00. 

W dniu 25 stycznia 2018 roku o godzinie 11:00 w Kolegium Rungego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (ul. Wojska Polskiego 52) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej


mgr inż. Sylwii Sowy
na temat:


"Identyfikacja markerów molekularnych sprzężonych z genem odporności na rdzę koronową w odmianie owsa zwyczajnego 'Celer'"
 

 W okresie Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku nastąpią zmiany w godzinach pracy dziekanatu.
W dniach 22 grudnia br.  (piątek) oraz 29 grudnia (piątek) dziekanat będzie nieczynny.
Natomiast w dniach 27-28 grudnia br. dziekanat będzie czynny w godzinach od 8.00 do 12.00