Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Pracownik

Sprawozdanie przygotowano w oparciu o raporty Kierunkowych Zespołów ds. Jakości Kształcenia (KZdsJK) Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii.

Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii jest jednym ze zwycięzców Rankingu
Kierunków Studiów
przygotowanego w ramach Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2016.

Kapitule Rankingu przewodniczył prof. Michał Kleiber - prezes PAN, a w
jej składzie znaleźli się m.in. prof. Marek Rocki - b. przewodniczący  PKA, prof. Bogusław Smólski - b. dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, prof. Franciszek Ziejka - b. rektor UJ, dr Alicja Adamczak -  prezes Urzędu Patentowego RP.

Z tej okazji władze Wydziału otrzymały dyplom potwierdzający zajęcie
pierwszego miejsca w grupie kierunków: rolniczych i leśnych.

dyplom

Szanowni Państwo!
Projekt "Wiedza, praktyka, sukces’’ współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego kończy się z dniem 30 września 2015 roku. Realizowany był na naszej uczelni jako pilotaż ministerialnego Programu Rozwoju Kompetencji, na który w nowej perspektywie finansowania projektów ze środków unijnych przeznaczono blisko 1 mld zł.
Na Uniwersytecie Przyrodniczym projekt obejmował semestr letni roku akademickiego 2014/15. Realizowano zajęcia warsztatowe, wizyty studyjne i staże, które przeznaczone były dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia (ostatnie dwa semestry), kierunków Rolnictwo, Biotechnologia, Ochrona Środowiska oraz Technika Rolnicza i Leśna. Celem niniejszego projektu było rozwijanie kompetencji zawodowych, przedsiębiorczych, analitycznych i interpersonalnych u studentów/ek. Realizację projektu rozpoczęły warsztaty przedsiębiorcze, gdzie na 32-godzinnych zajęciach studenci mogli przeanalizować swoje predyspozycje, jak i pod okiem trenera przystąpić do konstruowania własnego biznesplanu. Osoby o innych zainteresowaniach mogły wybierać spośród cieszących się ogromną popularnością warsztatów z zarządzania projektem, autorozwoju i przywództwa. Zaoferowano także warsztaty kompetencji analitycznych. Jedno- i trzydniowe wizyty studyjne dla studentów kierunku Rolnictwo realizowane były w firmie Hodowla Zwierząt Zarodowych OSOWA SIEŃ Sp. z o.o oraz w Wytwórni Pasz-Lira (Krzywiń). Dla studentów kierunku Biotechnologia w Poznańskim Parku Naukowo Technologiczny (Rubież), w Kompanii Piwowarskiej S.A. (Poznań) oraz Hodowli Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR. Natomiast wizyty studyjne dla kierunku Ochrona Środowiska odbywały się w Firmie Produkcyjno-Handlowej M. Jaśkowski w Zbąszyniu –która prowadzi m.in. hodowlę jelenia szlachetnego, w firmie Aquanet (Poznań) oraz w Parku Narodowym ,,Ujście Warty’’ i Gminie Bytnica (woj. lubuskie). Studenci kierunku Technika Rolnicza i Leśna odbyli jedną wizytę studyjną w firmie Agco w Paczkowie. Zajęcia praktyczne z pracodawcami uzupełniano szkoleniami zawodowymi. Jeszcze w sierpniu odbędzie się kurs obsługi kombajnu i sieczkarni samobieżnej, pojedyncze osoby uczestniczą także w kursie doradcy rolnego bądź szkoleniach laboratoryjnych. Studentom wyróżniającym się bardzo dobrymi wynikami w nauce oraz działalnością organizacyjną na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu przyznano płatne staże, które dla kierunku Rolnictwo odbywały się w firmach: Fargo, Basf, Syntech, Pfeiferr & Langen, Agrimac, Bayer, Chemirol oraz Top Agrar Polska. Studenci kierunku Biotechnologia otrzymali możliwość odbycia staży w firmach wchodzących w skład Poznańskiego Parku Naukowo Technologiczny, w firmie Lisner, w Kompanii Piwowarskiej S.A., w Curtis Health Caps Sp. z o.o. Przeźmierowo, jak również w Hodowli Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR. Studenci kierunku Ochrona Środowiska rozwijają swoje kompetencje zawodowe poprzez uczestnictwo w stażach realizowanych w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Regionalnej Dyrekcja OŚ w Poznaniu, Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Poznaniu, w firmie Abrys, w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu oraz w Kompanii Piwowarskiej S.A.. Z kolei studenci Szanowni Państwo! Projekt "Wiedza, praktyka, sukces’’ współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego kończy się z dniem 30 września 2015 roku. Realizowany był na naszej uczelni jako pilotaż ministerialnego Programu Rozwoju Kompetencji, na który w nowej perspektywie finansowania projektów ze środków unijnych przeznaczono blisko 1 mld zł. Na Uniwersytecie Przyrodniczym projekt obejmował semestr letni roku akademickiego 2014/15. Realizowano zajęcia warsztatowe, wizyty studyjne i staże, które przeznaczone były dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia (ostatnie dwa semestry), kierunków Rolnictwo, Biotechnologia, Ochrona Środowiska oraz Technika Rolnicza i Leśna. Celem niniejszego projektu było rozwijanie kompetencji zawodowych, przedsiębiorczych, analitycznych i interpersonalnych u studentów/ek. Realizację projektu rozpoczęły warsztaty przedsiębiorcze, gdzie na 32-godzinnych zajęciach studenci mogli przeanalizować swoje predyspozycje, jak i pod okiem trenera przystąpić do konstruowania własnego biznesplanu. Osoby o innych zainteresowaniach mogły wybierać spośród cieszących się ogromną popularnością warsztatów z zarządzania projektem, autorozwoju i przywództwa. Zaoferowano także warsztaty kompetencji analitycznych. Jedno- i trzydniowe wizyty studyjne dla studentów kierunku Rolnictwo realizowane były w firmie Hodowla Zwierząt Zarodowych OSOWA SIEŃ Sp. z o.o oraz w Wytwórni Pasz-Lira (Krzywiń). Dla studentów kierunku Biotechnologia w Poznańskim Parku Naukowo Technologiczny (Rubież), w Kompanii Piwowarskiej S.A. (Poznań) oraz Hodowli Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR. Natomiast wizyty studyjne dla kierunku Ochrona Środowiska odbywały się w Firmie Produkcyjno-Handlowej M. Jaśkowski w Zbąszyniu –która prowadzi m.in. hodowlę jelenia szlachetnego, w firmie Aquanet (Poznań) oraz w Parku Narodowym ,,Ujście Warty’’ i Gminie Bytnica (woj. lubuskie). Studenci kierunku Technika Rolnicza i Leśna odbyli jedną wizytę studyjną w firmie Agco w Paczkowie. Zajęcia praktyczne z pracodawcami uzupełniano szkoleniami zawodowymi. Jeszcze w sierpniu odbędzie się kurs obsługi kombajnu i sieczkarni samobieżnej, pojedyncze osoby uczestniczą także w kursie doradcy rolnego bądź szkoleniach laboratoryjnych. Studentom wyróżniającym się bardzo dobrymi wynikami w nauce oraz działalnością organizacyjną na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu przyznano płatne staże, które dla kierunku Rolnictwo odbywały się w firmach: Fargo, Basf, Syntech, Pfeiferr & Langen, Agrimac, Bayer, Chemirol oraz Top Agrar Polska. Studenci kierunku Biotechnologia otrzymali możliwość odbycia staży w firmach wchodzących w skład Poznańskiego Parku Naukowo Technologiczny, w firmie Lisner, w Kompanii Piwowarskiej S.A., w Curtis Health Caps Sp. z o.o. Przeźmierowo, jak również w Hodowli Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR.
Studenci kierunku Ochrona Środowiska rozwijają swoje kompetencje zawodowe poprzez uczestnictwo w stażach realizowanych w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Regionalnej Dyrekcja OŚ w Poznaniu, Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Poznaniu, w firmie Abrys, w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu oraz w Kompanii Piwowarskiej S.A..
Z kolei studenci kierunku Technika Rolnicza i Leśna otrzymali możliwość odbycia staży w firmach: Tech-Kom Żabikowo, Agromarket Jaryszki, Kuhn Jelonek k. Poznania, Raitech Brzoza k. Bydgoszczy.
Dziękujemy wszystkim za aktywny udział w projekcie !!!
Agnieszka Wolna-Maruwka, Karolina Salis-Maciejewska

Biblioteka Główna UP informuje o zakupie systemu HAN – narzędzia pozwalającego na zdalny dostęp do licencjonowanych zasobów elektronicznych Biblioteki. System umożliwia korzystanie z baz danych i czasopism elektronicznych z komputerów w sieci Uczelni i poza nią, po zalogowaniu się.
Zalogowanie następuje po podaniu numeru karty oraz numeru PESEL.
W związku z tym uprzejmie prosimy Pracowników i Studentów o założenie lub aktywację posiadanej karty bibliotecznej lub legitymacji studenckiej.
Zmiana zasad korzystania z e-zasobów zostanie wdrożona 16 kwietnia 2012 r.

Korzystanie ze źródeł elektronicznych oznacza zaakceptowanie "Zasad dostępu i korzystania z zasobów elektronicznych Biblioteki Uniwersytetu Przyrodniczego".

Pytania prosimy zgłaszać pod adresem:
hanadmin@up.poznan.pl
lub do Oddziału Informacji Naukowej tel. 061 848 7818, 061 846 6208,
Oddziału Udostępniania Zbiorów, tel. 061 848 7812

Rada Główna Szkolnictwa Wyższego podjęła decyzję o przyznaniu z dniem 30 maja 2011 roku Wydziałowi Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwerytetu Przyrodniczego w Poznaniu uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk rolniczych w dyscyplinach:

  • kształtowanie środowiska
  • biotechnologia