Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Kandydat

TERMINY EGZAMINU KWALIFIKACYJNEGO DLA KANDYDATÓW NA II STOPIEŃ

 

1/ kierunek: ROLNICTWO

termin: 22.02.2016, godz. 9.00
miejsce: BIOCENTRUM, sala 1.53

2/ kierunek: OCHRONA ŚRODOWISKA

termin: 22.02.2016, godz. 9.00
miejsce: BIOCENTRUM, sala 1.54

3/ kierunek: EKOENERGETYKA

termin: 22.02.2016, godz. 9.00
miejsce: INSTYTUT INŻYNIERII BIOSYSTEMÓW, sala B8

4/ kierunek: INŻYNIERIA ROLNICZA

termin: 23.02.2016, godz. 8.00
miejsce: INSTYTUT INŻYNIERII BIOSYSTEMÓW, sala B8

Kierunek rolnictwo: gleboznawstwo, chemia rolna, produkcja roślinna, ochrona roślin
Kierunek biotechnologia: genetyka, biologia molekularna i komórkowa, mikrobiologia przemysłowa, inżynieria genetyczna, inżynieria bioprocesowa, technologia bioprocesowa
Kierunek ochrona środowiska: ekologia i ochrona przyrody, gleboznawstwo z geochemią, meteorologia i klimatologia, ekonomiczne aspekty ochrony środowiska, organizacja i zarządzanie ochroną środowiska
Kierunek Inżynieria rolnicza: maszyny i ciągniki rolnicze, eksploatacja maszyn rolniczych, energetyka w eksploatacji maszyn i urządzeń rolniczych, efektywność ekonomiczna rolniczych procesów produkcji, technika w rolnictwie precyzyjnym
Kierunek informatyka i agroinżynieria: agrotechnologie, zasady i procesy wytwarzania nowoczesnych systemów informatycznych, zarządzanie i administracja systemami bazodanowymi, zarządzanie i administracja sieciami teleinformatycznymi
Kierunek ekoenergetyka: maszyny rolnicze, ciągniki rolnicze, podstawy utrzymania maszyn, użytkowanie maszyn rolniczych, rośliny energetyczne, maszyny i urządzenia do produkcji biopaliw, efektywność systemów energetycznych, rynek paliw.

Samorząd Studencki Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii UP Poznań-profil w serwisie FaceBook.

EKOENERGETYKA - nowa oferta studiów na Wydziale Rolnictwa i Bioinżynierii

Makrokierunek EKOENERGETYKA stanowi nową ofertę studiów na Wydziale Rolnictwa i Bioinżynierii. Absolwent będzie posiadał wiedzę z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych oraz technicznych, rolniczych i ochrony środowiska oraz umiejętności wykorzystania jej w zakresie pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych z zachowaniem zasad szeroko pojętej ochrony środowiska, czyli w zakresie ekoenergetyki.
Absolwent będzie posiadał umiejętności w zakresie projektowania i eksploatacji obiektów technicznych, a także nadzorowania procesów oraz systemów produkcyjnych i eksploatacyjnych występujących w produkcji energii ze źródeł odnawialnych, w szczególności pochodzenia rolniczego. Ponadto absolwent będzie znał podstawowe zagadnienia technologiczne, rolnicze lub leśne istotne dla ochrony środowiska oraz będzie kierował się w swoich działaniach zasadami zrównoważonego rozwoju.
Interdyscyplinarny charakter wykształcenia umożliwi absolwentowi pracę także w innych gałęziach produkcji, realizujących zadania związane z sektorem gospodarki żywnościowej, przetwórstwa rolno-spożywczego i leśnictwa, a także w jednostkach gospodarczych, w których niezbędna jest wiedza techniczna, rolnicza, informatyczna oraz umiejętności organizacyjne.
Plan studiów w pliku pdf poniżej.