Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Student

Terminarz dyplomowania w roku akademickim 2018/2019 dla studentów III roku studiów pierwszego stopnia wszystkich kierunków studiów realizowanych w roku akademickim 2017/2018, przez
Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

1. Opracowanie i ogłoszenie tematów prac dyplomowych do 30 listopada 2017
2. Przygotowanie karty pracy dyplomowej i złożenie jej w dziekanacie do 31 stycznia 2018
3. Zaopiniowanie tematów przez KZdsJK do 23 lutego 2018
4. Zatwierdzenie tematów przez dziekana do 16 marca 2018
5. Złożenie prac dyplomowych w dziekanacie do 20 grudnia 2018
6. Planowane terminy egzaminów dyplomowych od 4 do 15 lutego 2019 

Terminarz dyplomowania dla studentów III i IV roku studiów pierwszego stopnia

terminarz_ egzamin_dypl_inz-2016

terminarz_ egzamin_dypl_inz-2017

terminarz_ egzamin_dypl_inz-2018

oraz dla studentów I i II roku studiów drugiego stopnia

terminarz_ egzamin_dypl_mgr-2017

terminarz_ egzamin_dypl_mgr-2016
 

Terminarz dyplomowania w roku akademickim 2017/2018 dla studentów I roku studiów drugiego stopnia wszystkich kierunków studiów realizowanych w roku akademickim 2016/2017, przez Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

1. Przygotowanie karty pracy dyplomowej i złożenie jej w dziekanacie do 16 czerwca 2017 r.
2. Zaopiniowanie tematów przez KZdsJK do 30 czerwca 2017 r.
3. Zatwierdzenie tematów przez dziekana do 7 lipca 2017 r.
4. Złożenie prac dyplomowych w dziekanacie do 29 czerwca 2018 r.*
5. Planowane terminy egzaminów dyplomowych od 1 czerwca do 28 września 2018 r.

* termin ostateczny wynikający z Regulaminu Studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu