Konferencja "Gospodarowanie zasobami leśnymi"

Konferencja z okazji 45-lecia pracy naukowej Profesora Dietera F. Giefinga
 
Poznań - Puszczykowo, 26-27 września 2013 roku
 
pod honorowym patronatem J.M. Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
i Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
 
 
Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Konferencji „Gospodarowanie zasobami leśnymi. Technologia - Drewno - Człowiek”.
 
Celem konferencji jest uhonorowanie wieloletniej pracy naukowo-dydaktycznej Profesora doktora habilitowanego Dietera F. Giefinga oraz Jego dorobku naukowego. Konferencja będzie okazją do wymiany myśli naukowych z zakresu szeroko rozumianego gospodarowania zasobami leśnymi pomiędzy naukowcami i praktykami zarówno z obszaru leśnictwa, jak i drzewnictwa.
 
Prof. dr hab. Witold Pazdrowski
przewodniczący Komitetu Naukowego
 
Dr hab. Witold Grzywiński
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego