O konferencji

Termin konferencji: 21.02.2012 r - godzina 9.00

 

Uwaga

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z programem konferencji i dojazdem. 

 

Miejsce konferencji:

  • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, aula Kolegium Rungego (Poznań, ul. Wojska Polskiego 52).
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Sala Instytutu Inżynierii Rolniczej ( Poznań, ul. Wojska Polskiego 50).

Cel 

Celem konferencji jest prezentacja zagadnień, a także szeroka dyskusja, wymiana poglądów i opinii naukowców oraz praktyków na temat aktualnego i przyszłego rozmiaru pozyskania drewna w polskich lasach.

Tematyka

Tematyka konferencji obejmuje szerokie spektrum zagadnień dotyczących gospodarowania zasobami leśnymi, a w szczególności regulacji rozmiaru pozyskania drewna. Prezentowane będą między innymi tematy dotyczące:

  • aspektów trwałości i stabilności drzewostanów,
  • problemów urządzeniowych dotyczących akumulacji zapasu i starzenia się drzewostanów,
  • symulacji rozwoju drzewostanów oraz związanych z tym zagrożeń i szans,
  • realizacji potrzeb hodowlanych lasu w kontekście intensywności oraz rozmiaru pozyskania,
  • regulacji rozmiaru pozyskania w kontekście ochrony przyrody,
  • praktycznych aspektów określania rozmiaru pozyskania drewna w Polsce i Finlandii,
  • gospodarowania zasobami leśnymi w Lasach Państwowych,
  • znaczenia przemysłu opartego na surowcu drzewnym dla gospodarki i społeczeństwa.

Uczestnicy:

Konferencja adresowana jest do szerokiego grona osób zainteresowanych tematyką pozyskania drewna w lasach. W szczególności organizatorzy zapraszają przedstawicieli Lasów Państwowych oraz innych właścicieli i zarządców lasów, wykonawców operatów urządzenia lasów, różnych jednostek sektora drzewnego, samorządów, organizacji pozarządowych oraz uczelni i instytutów badawczych.