Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Instytut Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego
Zakład Fermentacji i Biosyntezy
Adres:
Ul. Wojska Polskiego 31
60-624 Poznań
tel: (61) 848 73 61 fax: (61) 848 73 14
e-mail: fermbios@up.poznan.pl

webmaster