Domowa

Nasze publikacje

Artykuły
Książki

Mapa dojazdu

Wypełnij wszystkie pola poniżej i wyznacz trasę dojazdu do Zakładu Ochrony LasuDrukuj Email
Prof. zw. dr hab. Bohdan Kiełczewski dr h.c.
 
SPIS PUBLIKACJI
 
1946

1. Kiełczewski B. 1946. Kanibalizm wśród zwierząt. Przegląd Leśniczy, 7: 15-17.

2. Kiełczewski B. 1946. O symbiozie. Wszechświat, 5: 146-151.

3. Kiełczewski B. 1946. Najważniejsze szkodniki lasu. Koło Leśników Uniwersytetu Poznańskiego, Poznań: 1-14.

1947

4. Kiełczewski B. 1947. Szkodniki pól i ogrodów. Koło Leśników Uniwersytetu Poznańskiego, Poznań: 1-13.

5. Kiełczewski B. 1947. Klęska sówki chojnówki jako zagadnienie biocenotyczne. W: Stepowienie Wielkopolski. Prace Komisji Matematyczno-Przyrodniczej Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań, ser. B, 10 (4):167-171.

6. Kiełczewski B. 1947. Pryszczarek modrzewiowy. Las Polski, 21 (5): 129-130.

7. Kiełczewski B. 1947. Tajemnice pająków. Problemy, 3 (8/9): 478-481.

1948

8. Kiełczewski B. 1948. Do biologii zajadka Reduvius personatus. Wszechświat, 2: 54-55.

9. Kiełczewski B. 1948. Pasożyty zewnętrzne owadów. Polskie Pismo Entomologiczne, 18 (2-4): 432-435.

10. Kiełczewski B. 1948. Rola tasików (Hyponomeutidae) jako żywicieli pasożytniczych błonkówek i muchówek w lesie. Roczniki Nauk Rolniczych, 50: 150-160.

11. Kiełczewski B. 1948. Charakterystyczne zmiany u drzew przy uszkodzeniach przez owady. Przegląd Leśniczy, 4: 19-21.

12. Kiełczewski B. 1948. O „znajomości" praw fizyki u zwierząt. Problemy, 4 (2): 126-128.

13. Kiełczewski B. 1948. O zwierzętach jadowitych. Wiedza i Życie, 17 (1/2): 186-190.

14. Kiełczewski B. 1948. Śp. Prof. dr Ludwik Sitowski (Wspomnienie pośmiertne). Las Polski, 22 (1/2): 41.

15. Kiełczewski B. 1948. Sztuka maskowania się u owadów. Wiedza i Życie, 17 (12): 1113-1117.


1949

16. Kiełczewski B. 1949. Mit o jednorożcu. Problemy, 5 (1): 25-26.

17. Kiełczewski B. 1949. Kleszcze. Wiedza i Życie, 18 (5): 517-518.

18. Kiełczewski B. 1949. Kuprówka rudnica. Wszechświat, 3: 82-85.

19. Kiełczewski B. 1949. Cykliczność pewnych przejawów biologicznych. Wszechświat, 9: 278-280.

20. Kiełczewski B. 1949. Wędrujące owady. Wiedza i Życie, 18 (12): 1143-1148.

21. Kiełczewski B. 1949. Stanowisko skulika (Scymnus punctillum Wse) w Poznaniu. Polskie Pismo Entomologiczne, 19: 229-231.

1950

22. Kiełczewski B. 1950. Obserwacje nad wystąpieniem mniszki (Lymantria monacha L.) w latach 1947, 1948 i 1949 na tle teorii o masowych pojawach. Polskie Pismo Entomologiczne, 20: 37-54.

23. Kiełczewski B. 1950. Wegetatywna hybrydyzacja zwierząt. Problemy, 6 (11): 737-739.

24. Kiełczewski B. 1950. Wpływ promieniowania na rozwój organizmów zwierzęcych. Wszechświat, 7: 215-217.

25. Terlikowski F., Kiełczewski B., Kozikowski A., Kwinichidze M., Król S., Prusinkiewicz Z., Sapek Z. 1950. Ilościowe stosunki mikrofauny naszych gleb leśnych. Roczniki Gleboznawcze, 1: 48-53.


1951

26. Kiełczewski B., Żółtowski Z. 1951. Zarys entomologii lekarskiej. Podręcznik dla lekarzy i przyrodników. Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa: 1- 340.

1952

27. Kiełczewski B., Żółtowski Z. 1952. Sprawozdanie z III Zjazdu Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego odbytego 6 i 7.IX.1952. Lekarz Wojskowy, 11: 1175-1184.

1954

28. Kiełczewski B. 1954. Akarofauna glebowa. Wszechświat, 6: 144-145.

29. Kiełczewski B., Koebcke F., Witkowski J. 1954. Obserwuj zaćmienie słońca 30 czerwca 1954 roku. Wiedza Powszechna, 8: 1-29.

30. Kiełczewski B. 1954. Ultradźwięki w biologii i medycynie. Kosmos, 1: 41-50.

1955

31. Kiełczewski B., Szmidt A. 1955. Ćwiczenia z entomologii leśnej. Klucze do oznaczania owadów i ich żerowisk. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 1-110.

32. Kiełczewski B., Wszołek B. 1955. Kompleksowe obserwacje zaćmienia słońca dokonane 30 czerwca 1954 r. w Nadleśnictwie Zielonka koło Poznania. Kosmos, ser. B, 1 (1): 356-358.

1956

33. Kiełczewski B. 1956. Aleksander Kozikowski (Nekrolog i spis publikacji). Sprawozdania PTPN, Poznań, 3/4: 107-112.

34. Kiełczewski B. 1956. Z żałobnej karty. Wspomnienie pośmiertne o prof. dr Aleksandrze Kozikowskim oraz spis publikacji. Sylwan, 100 (11): 1-5.

1957

35. Kiełczewski B. 1957. Bioekologia wciornastka lnowego (Thrips lini Lind.). Prace Komisji Nauk Rolniczych i Komisji Nauk Leśnych PTPN, Poznań, 3 (8): 253-261.

36. Kiełczewski B. 1957. Aleksander Kozikowski (1879-1956). Polskie Pismo Entomologiczne, ser. B, 6 (2): 51-54.

37. Kiełczewski B. 1957. Przegląd bibliograficzny entomologii lekarskiej za lata 1945-1956. Polskie Pismo Entomologiczne, ser. B, 5 (4): 35-37.

38. Kiełczewski B., Szmidt A. 1957. Wstępne obserwacje nad wpływem ultradźwięków na owady. Roczniki Wyższej Szkoły Rolniczej, Poznań, 1: 29-36.

39. Kiełczewski B. 1957. Z badań nad fauną roztoczy Nadleśnictwa Warcino. Roczniki Wyższej Szkoły Rolniczej, Poznań, 1: 23-28.

40. Kiełczewski B. 1957. Z badań nad pasożytniczymi roztoczami drobnych gryzoni leśnych. Sprawozdania Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań, I i II kw.: 82-83.

1958

41. Kiełczewski B. 1958. Postępy nauk biologicznych (wykład inauguracyjny). Kronika Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego, Poznań: 12-17.

42. Kiełczewski B. 1958. Wyniki wstępnych badań ekologicznych nad wpływem czynników kosmometeorologicznych na niektóre procesy fizjologiczne organizmu w stanie spoczynku i po próbie czynnościowej. W: II. Ogólnopolski Zjazd Balneoklimatyczny, Ciechocinek-Zdrój.

43. Kiełczewski B. 1958. Z badań nad roztoczami pasożytniczymi drobnych gryzoni leśnych. Wiadomości Parazytologiczne, 4 (3): 207-210.

1959

44. Janicki J., Kadłubowski W., Kiełczewski B., Matuszewski A. 1959. Przyczynek do badań nad składem gatunkowym owadów i roztoczy w niektórych magazynach zbożowych województwa poznańskiego. Roczniki Wyższej Szkoły Rolniczej, Poznań, 6: 41-50.

45. Kiełczewski B. 1959. O potrzebie ekologizacji wychowania fizycznego i sportu. Roczniki Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego, Poznań: 307-316.

46. Kiełczewski B., Kurowska B., Kurowski W. 1959. Wstępne badania nad naturalną radioaktywnością u niektórych gatunków owadów leśnych. Sprawozdania PTPN, Poznań, I i II kw.: 58-61.

1960

47. Kiełczewski B. 1960. Chemia na usługach rolnictwa a biocenoza. Roczniki Wyższej Szkoły Rolniczej, Poznań, 9: 19-23.

48. Kiełczewski B., Szmidt A., Kadłubowski W. 1960. Perspektywy rozwoju metody biologicznego zwalczania szkodników leśnych. Roczniki Wyższej Szkoły Rolniczej, Poznań, 9: 59-61.

1961

49. Bogucki J., Kiełczewski B., Tyczka S. 1961. Rytmika dobowa umieralności dla Poznania w latach 1955-1956. Wiadomości Uzdrowiskowe, 1/2: 47-50.

50. Bogucki J., Kiełczewski B., Tyczka S. 1961. Daily mortality rhytm at Poznań in the years 1953-1956. In: II. International Biochematological Congress London: 25.

51. Kiełczewski B., Wiśniewski J. 1961. Z badań nad akarofauną gniazd Formica rufa L. i F. polyctena Först. na tle pozostałych stawonogów towarzyszących. Sprawozdania PTPN, Poznań, I i II kw.: 86.

1962

52. Kiełczewski B. 1962. Fenologia na usługach ochrony lasu. Sylwan, 106 (2): 33-38.

53. Kiełczewski B. 1962. Od redakcji. Biuletyn Instytutu Ochrony Roślin, Poznań, 16: 9-10.

54. Kiełczewski B. 1962. Koehler W. Patologia i ochrona lasu. Warszawa 1961. Recenzja. Sylwan, 106 (4): 87-90.

55. Kiełczewski B., Michalski J. 1962. Wpływ roztoczy (Acarina) na gęstość populacji ogłodków (Scolytinae). Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 35: 133-135.

56. Kiełczewski B., Wiśniewski J. 1962. Z badań nad akarofauną gniazd Formica rufa L. i F. polyctena Först. na tle pozostałych stawonogów towarzyszących. Prace Komisji Nauk Rolniczych i Komisji Nauk Leśnych PTPN, Poznań, 13 (1): 2-14.

1963

57. Kiełczewski B. 1963. Udział w opracowaniu haseł Encyklopedii Ochrony Roślin. PWRiL, Warszawa.

58. Kiełczewski B., Kashyna E. 1963. Akarofauna upraw i młodników iglastych na terenie Nadleśnictwa Zielonka. Sprawozdania PTPN, Poznań, III i IV kw., 3: 389.

59. Kiełczewski B., Wiśniewski J. 1963. Akarofauna wymarłych mrowisk Formica sp. w Nadleśnictwie Doświadczalnym WSR - Zielonka. Sprawozdania PTPN, Poznań, II i III kw., 3: 393.

60. Kiełczewski B., Wiśniewski J. 1963. Arbeitsschutz bei der künstlichen Kolonievermehrung der Ameisen durch einfache Nestaufteilung. Zeitschrift für angewandte Entomologie, 52 (3): 298-301.

1964

61. Bogucki J., Kiełczewski B., Szwarc H. 1964. Przebieg aklimatyzacji na tle wybranych czynników fizjologicznych u studentów WSWF w Poznaniu. Wiadomości Uzdrowiskowe, 12: 101-106.

62. Kaczorowski R., Kiełczewski B. 1964. Pestycydy w ochronie lasu a problemy bezpieczeństwa i higieny pracy. Sylwan, 108 (1): 81-84.

63. Kiełczewski B. 1964. Biometeorologia w kulturze fizycznej i sporcie (Wykład inauguracyjny). Kronika Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego, Poznań.

64. Kiełczewski B. 1964. Perspektywy rozwoju biometeorologii sportu na tle badań prowadzonych w Zakładzie Biologii i Antropologii WSWF (Szkoły Wychowania Fizycznego) w Poznaniu. Monografie, Podręczniki i Skrypty Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego, Poznań, seria Monografie 2: 5-10.

65. Kiełczewski B. 1964. Roztocze. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 45: 61-64.

66. Kiełczewski B. 1964. Stan badań nad organizmami pożytecznymi z punktu widzenia potrzeb ochrony roślin w Polsce. W: Materiały z Konferencji, Skierniewice 8-9.VI.1962.

67. Kiełczewski B., Bogucki J., Szwarc H. 1964. Znaczenie bioklimatologii w sporcie. Kultura Fizyczna, 1/2: 79-83.

1965

68. Kiełczewski B. 1965. Przegląd głównych klasyfikacji rytmów biologicznych. Monografie, Podręczniki i Skrypty Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego, Poznań, seria Monografie, 5: 9-14.

69. Kiełczewski B. 1965. Rytmika biologiczna ustroju. Wszechświat, 2: 41-42.

70. Kiełczewski B., Bałazy S. 1965. Tarsonemoides gaebleri Schaarschmidt (Acar., Tarsonemidae) - jajożerny roztocz w żerowiskach kornika drukarza Ips typographus (L.). Polskie Pismo Entomologiczne, ser. B, 1/2: 7-18.

71. Kiełczewski B., Bogucki J. 1965. Problematyka I. Krajowego Sympozjum Biometeorologii Sportu. Kultura Fizyczna, 3: 180-191.

72. Kiełczewski B., Czapski M. 1965. Ekologia ektopasożytów na tle rytmiki dobowej. Wiadomości Parazytologiczne, Supl. 1/2: 183-185.

73. Kiełczewski B., Kashyna E. 1965. Akarofauna kultur i młodników iglastych na terenie Nadleśnictwa Doświadczalnego Wyższej Szkoły Rolniczej Zielonka. Prace Komisji Nauk Rolniczych i Komisji Nauk Leśnych PTPN, Poznań, 17 (3): 377-383.

1966

74. Kiełczewski B. 1966. Nasz las żyje W: Wydawnictwo Okolicznościowe Ligi Ochrony Przyrody, Poznań: 27-30.

75. Kiełczewski B. 1966. Pospolite gatunki roztoczy biotopów leśnych, występujących na drzewach i towarzyszące niektórym owadom. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 65: 217-224.

76. Kiełczewski B. 1966. Wybrane zagadnienia adaptacji a aklimatyzacja organizmu do różnych środowisk klimatycznych. Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego, Poznań, 12: 231-235.

77. Kiełczewski B. 1966. Konferencja biometeorologiczna w Budapeszcie. Problemy, 6: 368-369.

78. Kiełczewski B., Bałazy S. 1966. Zagadnienie drapieżnictwa roztoczy (Acarina) na jajach korników (Scolytidae, Coleoptera). Ekologia Polska, ser. B, 12 (2): 161-163.

79. Kiełczewski B., Bogucki J., Czapska M. 1966. Czas reakcji prostej na tle rytmiki dobowej i warunków pogodowych. Wiadomości Uzdrowiskowe, 1/1: 27-30.

80. Kiełczewski B., Falkiewicz B. 1966. Aklimatyzacja strefowa i jej znaczenie w sporcie. Kultura Fizyczna, 1: 30-33.

81. Kiełczewski B., Falkiewicz S. 1966. Zagadnienia adaptacji i aklimatyzacji w różnych strefach klimatycznych. Wiadomości Uzdrowiskowe, 1/2: 21-25.

82. Kiełczewski B., Szwarc H. 1966. Wahania dobowe wydalania moczu i elektrolitów. Wiadomości Uzdrowiskowe, 2-4: 283-289.

83. Kiełczewski B., Wiśniewski J. 1966. Akarozy mrówek. Prace Komisji Nauk Rolniczych i Komisji Nauk Leśnych PTPN, Poznań, 21 (1): 117-121.

84. Kiełczewski B., Wiśniewski J. 1966. Zmiany w budowie morfologicznej roztoczy. Przegląd Zoologiczny, 10 (1): 49-50.

1967

85. Kiełczewski B. 1967. The effect of physical exercise on the biological rhythm of the pituitary - adrenal system. Biometeorology, 2 (1): 152.

86. Kiełczewski B. 1967. Perspektywiczny rozwój Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Kronika Miasta Poznania: 153-154.

87. Kiełczewski B., Bogucki J. 1967. Respiratory and pulse rats and blood pressure indices as parameters of acclimatization in students. Biometeorology, 2 (1): 145.

88. Kiełczewski B., Szmidt A., Kadłubowski W. 1967. Entomologia leśna z zarysem akarologii leśnej. PWRiL, Warszawa: 1-662.

1968

89. Bogucki J., Kiełczewski B. 1968. Zależność między występowaniem plam słonecznych i rozbłysków chromosferycznych (erupcji) a umieralnością mieszkańców Poznania w latach 1956-1961. Zagadnienia klimatu i warunków higienicznych na obszarze Poznania i strefy podmiejskiej. Komisja Upowszechniania Nauk PTPN, Poznań, 3: 151-158.

90. Kiełczewski B. 1968. Biocenoza lasu a ekonomiczne efekty chemicznego zwalczania szkodników. Sylwan, 112 (11): 31-36.

1969

91. Kiełczewski B., Kadłubowski W., Wiśniewski J. 1969. Ćwiczenia z ochrony lasu. Skrypty Wyższej Szkoły Rolniczej, Poznań: 1-64.

92. Kiełczewski B., Lipa J. 1969. Cybernetyczna analiza samoregulacji w populacji owadów. Ekologia Polska, ser. B, 15 (1): 7-19.

93. Kiełczewski B., Śliżyński K. 1969. Występowanie hypopusów Acarus farris (Oudm.) na błonkówkach pasożytniczych. Przegląd Zoologiczny, 13 (4): 329-331.

1970

94. Kiełczewski B. 1970. Badania podstawowe w leśnictwie. Sylwan, 114 (8-9): 66-68.

95. Kiełczewski B. 1970. Ochrona lasu przed szkodnikami i czynnikami abiotycznymi. Las Polski, 44 (15-16): 25-27.

96. Kiełczewski B., Nawrot J., Wiśniewski J. 1970. Roztocze występujące na gmachówce (Camponotus Mayr; Hymenoptera, Formicidae) i w jej gniazdach. Prace Komisji Nauk Rolniczych i Komisji Nauk Leśnych PTPN, Poznań, 30: 17-26.

1971

97. Kiełczewski B. 1971. Działalność Instytutu Biologii Stosowanej Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu. Kosmos, ser. A, 20 (4): 377-379.

98. Kiełczewski B. 1971. Wzrost roli lasu. Las Polski, 45 (7): 33-34.

99. Kiełczewski B., Kitta B., Wiśniewski J. 1971. Wstępne badania nad zmiennością ładunków powierzchniowych na mrówkach Formica polyctena Först. Kosmos, ser. A, 20 (4): 327-333.

100. Kiełczewski B., Seniczak S. 1971. Mechowce (Oribatei) występujące na świerku pospolitym. Prace Komisji Nauk Rolniczych i Komisji Nauk Leśnych PTPN, Poznań, 32: 45-49.

101. Kiełczewski B., Wiśniewski J. 1971. Fauna roztoczy na mrówkach w Nadleśnictwie Doświadczalnym Zielonka. Prace Komisji Nauk Rolniczych i Komisji Nauk Leśnych PTPN, Poznań, 32: 51-55.

1972

102. Kiełczewski B., Bogucki J. 1972. Zarys biometeorologii sportu. Sport i Turystyka, Warszawa: 1-212.

103. Kiełczewski B., Kędziora N., Mrozowski J. 1972. Próba określenia korelacji pomiędzy gęstością populacji strzygoni choinówki (Panolis flammea Schiff.) i poprocha cetyniaka (Bupalus piniarius L.) a wybranymi czynnikami meteorologicznymi przy pomocy maszyny cyfrowej „MINSK 22". Prace Komisji Nauk Rolniczych i Komisji Nauk Leśnych PTPN, Poznań, 34: 75-81.

104. Kiełczewski B., Seniczak S. 1972. Cykl rozwojowy drapieżnego roztocza Calvolia fraxini E. Türk et F. Türk (Tyroglyphidae, Acarina). Prace Komisji Nauk Rolniczych i Komisji Nauk Leśnych PTPN, Poznań, 34: 83-88.

105. Kiełczewski B., Wiśniewski J., Seniczak S. 1972. Parasitische Milben auf kleinen Nagetieren in der Forstversuchsanstalt Siemianice bei Kępno. Wiadomości Parazytologiczne, 18 (4-6): 765-769.

1973

106. Kiełczewski B. 1973. Rozwój nauk leśnych. W: Nauka w Wielkopolsce. Wydawnictwo Poznańskie, Poznań: 1043-1063.

107. Kiełczewski B., Bałazy S., Seniczak S. 1973: Rola drapieżnych roztoczy w ograniczaniu liczebności szkodników w lesie. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 144: 131-138.

108. Kiełczewski B., Wiśniewski J. 1973. Fauna roztoczy wymarłych gniazd mrówek z grupy Formica rufa w Nadleśnictwie Doświadczalnym Zielonka. Prace Komisji Nauk Rolniczych i Komisji Nauk Leśnych PTPN, Poznań, 36: 33-38.

109. Kiełczewski B., Wiśniewski J. 1973. Wybrane zagadnienia z ochrony lasu. Skrypty Akademii Rolniczej, Poznań: 1-231.

1974

110. Kiełczewski B. 1974. Wydział Leśny. W: Akademia Rolnicza w XXX-leciu Polski Ludowej. Roczniki Akademii Rolniczej, Poznań, 75: 73-80.

111. Kiełczewski B. 1974. Jednostki międzyuczelniane i międzywydziałowe. W: Akademia Rolnicza w XXX-lecie Polski Ludowej. Roczniki Akademii Rolniczej, Poznań, 75: 123-131.

112. Kiełczewski B. 1974. Obchody Kopernikowskie w Poznaniu. Wszechświat, 4: 108.

113. Kiełczewski B., Wiśniewski J. 1974. Roztocze występujące na łasicy łasce (Mustela nivalis L.) w okolicy Żmigrodu. Prace Komisji Nauk Rolniczych i Komisji Nauk Leśnych PTPN, Poznań, 38: 49-52.

114. Kiełczewski B., Wiśniewski J., Seniczak S. 1974. Roztocze występujące na drobnych gryzoniach leśnych w Nadleśnictwie Doświadczalnym Siemianice, pow. Kępno. Prace Komisji Nauk Rolniczych i Komisji Nauk Leśnych PTPN, Poznań, 38: 53-63.

1975

115. Kiełczewski B., Wiśniewski J. 1975: Histiogaster sudeticus n. sp. (Acarina, Acaridae). Acarologia, Paris, 17 (1): 120-125.

1976

116. Kiełczewski B. 1976. Ogólne wiadomości o stawonogach. W: Z. Żółtowski (red.) Arachno-entomologia lekarska. Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa: 27- 41.

117. Kiełczewski B. 1976. Gromada: Skorupiaki. W: Z. Żółtowski (red.) Arachno-entomologia lekarska. Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa: 87-89.

118. Kiełczewski B. 1976. Gromada: Wije. W: Z. Żółtowski (red.) Arachno-entomologia lekarska. Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa: 90-93.

119. Kiełczewski B. 1976. Gromada: Pajęczaki. W: Z. Żółtowski (red.) Arachno-entomologia lekarska. Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa: 102-124.

120. Kiełczewski B., Wiśniewski J. 1976. Ochrona przyrody i środowiska (Sozologia dla leśników). Skrypty Akademii Rolniczej, Poznań: 1-167.

121. Kiełczewski B., Wiśniewski J. 1976. Roztocze znalezione na gronostaju (Mustela erminea L.) w Wolińskim Parku Narodowym. Prace Komisji Nauk Rolniczych i Komisji Nauk Leśnych PTPN, Poznań, 42: 65-66.

1977

122. Bałazy S., Kiełczewski B., Wiśniewski J. 1977. Zarodniki grzybów na roztoczach w żerowiskach korników. Prace Komisji Nauk Rolniczych i Komisji Nauk Leśnych PTPN, Poznań, 44: 3-11.

123. Kiełczewski B. 1977. Nauki o podstawach przyrodniczych leśnictwa. W: Nauki leśne w Polsce 1920-1970. Zakład Narodowy Ossolińskich, Polskiej Akademii Nauk: 77-84.

124. Kiełczewski B. 1977. Ochrona lasu. W: Nauki leśne w Polsce 1920-1970. Zakład Narodowy Ossolińskich, Polskiej Akademii Nauk: 313-322.

125. Kiełczewski B. 1977. Parasitic arthropods under anthropopressure. Wiadomości Parazytologiczne, 23 (1-3): 3-7.

126. Kiełczewski B., Wiśniewski J. 1977. Morphological changes of the females of the genus Trichouropoda (Trichouropodini, Uropodinae). Acarologia, Paris, 18 (3): 404-406.

127. Kiełczewski B., Wiśniewski J. 1977. Notes on larval development of the mites of the genus Trichouropoda (Trichouropodini, Uropodinae). Acarologia, Paris, 18 (3): 407-409.

128. Kiełczewski B., Wiśniewski J. 1977. Ruch turystyczny i wypoczynkowy w lasach. W: J. Dominik (red.) Ochrona Lasu. PWRiL, Warszawa: 166-173.

129. Kiełczewski B., Wiśniewski J. 1977. Nicienie (Nematoda) i pierścienice (Annelida). W: J. Dominik (red.) Ochrona Lasu. PWRiL, Warszawa, 304-313.

130. Kiełczewski B., Wiśniewski J. 1977. Metody biologiczne i integrowane. W: J. Dominik (red.) Ochrona Lasu. PWRiL, Warszawa, 405-417.

131. Kiełczewski B., Wiśniewski J. 1977. Pajęczaki (Arachnida) i krocionogi (Diplopoda). W: J. Dominik (red.) Ochrona Lasu. PWRiL, Warszawa, 418-434.

132. Kiełczewski B., Wiśniewski J. 1977. Przegląd gatunków ślimaków (Gastropoda), charakterystyka szkód i zwalczanie. W: J. Dominik (red.) Ochrona Lasu. PWRiL, Warszawa, 435-437.

133. Kiełczewski B., Wiśniewski J. 1977. Wprowadzenie do metod ekologicznych w ochronie lasu. Skrypty Akademii Rolniczej, Poznań: 1-66.

134. Kiełczewski B., Wiśniewski J. 1977. Irregularities in the guanine expel in the mite Cunaxa setirostris (Herm.) (Acarina, Cunaxidae). Acarologia, Paris, 19 (4): 619-621.

1978

135. Kiełczewski B., Wiśniewski J. 1978. Bark beetle acarofauna in different types of forest habitat. Part IV. Oribatei. Bulletin de la Sociéte des Amis des Sciences et des Lettres de Poznań, D, 18: 119-133.

136. Moser J.C., Kiełczewski B., Wiśniewski J., Bałazy S. 1978. Evaluating Pyemotes dryas (Vitzthum 1923) (Acari: Pyemotidae) as a parasite of the southern pine beetle. International Journal of Acarology, 4 (2): 67-70.

1979

137. Kiełczewski B. 1979. Działalność Instytutu Biologii Stosowanej Akademii Rolniczej w Poznaniu. Kosmos, ser. A, Biologia, 28, 5 (160): 615-617.

138. Kiełczewski B., Wiśniewski J. 1979. Zmiany kształtu wentrianale samic roztoczy z rodzaju Dendrolaelaps Halbert (Acarina, Rhodacaridae). Przegląd Zoologiczny, 23 (3): 263-266.

1980

139. Kiełczewski B. 1980. Wpływ aktywności słońca na biosferę. Materiały IX Sesji Astronomicznej Dąbrowa Górnicza: 3-9.

140. Kiełczewski B., Korpikiewicz H. 1980. Perspektywy astrologii naukowej. Problemy Astrologii, Poznań: 7-20.

141. Kiełczewski B., Wiśniewski J. 1980. Bark beetle acarofauna in different types of forest habitat. Part III. Tarsonemini, Prostigmata, Acaridiae. Bulletin de la Sociéte des Amis des Sciences et des Lettres de Poznań, D 20: 161-175.

142. Kiełczewski B., Wiśniewski J. 1980. Individuelle Variabilität der Weibchen von Proctolaelaps fiseri Samsinak (Acari: Blattisociidae). Annales Zoologici, 23 (26): 475-482.

1981

143. Kiełczewski B. 1981. Instytut Biologii Stosowanej. Roczniki Akademii Rolniczej, Poznań, 135: 227-228.

144. Kiełczewski B., Wiśniewski J. 1981. Problematyka ochrony roślin i środowiska w badaniach pracowników Akademii Rolniczej w Poznaniu. Roczniki Akademii Rolniczej, Poznań, 135: 295-297.

1982

145. Kiełczewski B., Wiśniewski J. 1982. Las w środowisku życia człowieka. PWRiL, Warszawa: 1-205.

1983

146. Kiełczewski B., Moser J.C., Wiśniewski J. 1983. Surveying the acarofauna associated with polish Scolytidae. Bulletin de la Sociéte des Amis des Sciences et des Lettres de Poznań, D, 22: 151-159.

147. Kiełczewski B., Wiśniewski J. 1983. Bark beetle acarofauna in different types of forest habitat. Part I. and II. Introduction and Mesostigmata. Folia Forestalia Polonica, ser. A: 129-162.

1985

148. Gogola E., Stolina M., Kiełczewski B., Sierpiński Z. 1985. Hmyzí škodcovia drevín (porastov). W: M. Stolina (red.) Ochrana lesa. Pririda, Bratislava: 195-222.

149. Kiełczewski B. 1985. Wyznaczniki i bariery wypoczynku w lesie. Z Warsztatów Badawczych. „Zdrowie i Kultura Fizyczna", Warszawa: 5-27.

150. Kiełczewski B. 1985. Rytmika w przyrodzie. Zagadnienia Chronoter. Polskie Towarzystwo Farmakologiczne. Poznań.

151. Stolina M., Kiełczewski B. 1985. Lesné požiare. W: M. Stolina (red.) Ochrana lesa. Pririda, Bratislava: 108-130.

152. Stolina M., Kiełczewski B. 1985. Špeciálne spôsoby zvyšovania odolnosti porastov proti pŕirodným škodlivým činitelóm. W: M. Stolina (red.) Ochrana lesa Pririda, Bratislava: 303-305.

1986

153. Bogucki J., Kiełczewski B. 1986. Turystyka i rekreacja a środowisko przyrodnicze człowieka. Roczniki Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego, Poznań, 35: 31-57.

1989

154. Kiełczewski B. 1989. Dr Inż. Alojzy Młynarek (1923-1988). Sylwan, 133 (1-2): 83-85.

155. Kiełczewski B., Siwecki R. 1989. Szkodniki i choroby grzybowe drzewostanów w okręgach przemysłowych. Nasze drzewa leśne, 21: 397-421.

156. Kiełczewski B., Wiśniewski J. 1989. Ochrona lasu a ochrona środowiska leśnego. Sylwan, 133 (1-2): 37-44.

1990

157. Bogucki J., Kiełczewski B. 1990. Kształtowanie postaw społeczno-kulturowych wobec lasu. W: Rekreacyjne użytkowanie lasów. Warsztaty Badawcze Akademii Wychowania Fizycznego, Warszawa: 43-51.

158. Kiełczewski B. 1990. Dr inż. Alojzy Młynarek. Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej, Gołuchów, 2: 5-6.

159. Kiełczewski B. 1990. Ochrona lasu a ochrona przyrody w regionie. Kronika Wielkopolska, 3: 45-56.

1992

160. Kiełczewski B. 1992. Ochrona lasu i ochrona przyrody. W: Lasy Państwowe w Polsce 1930-1990. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 80-93.

1993

161. Gwiazdowicz D.J., Kiełczewski B., Skorupski M. 1993. Dydaktyka z zakresu ochrony przyrody i środowiska na Wydziale Leśnym Akademii Rolniczej w Poznaniu. Materiały seminarium „Wyższe szkoły rolnicze w procesie edukacji ekologicznej". Warszawa: 41-44.

1995

162. Kiełczewski B. 1995. Aleksander Kozikowski (1879-1956). Zeszyt. Jubileuszowy Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej, Poznań: 179-180.

163. Kiełczewski B. 1995. Moja współpraca z prof. Izabelą Dąmbską w Radzie Wielkopolskiego Parku Narodowego. W: Materiały z Sesji Nauk. w X rocznicę śmierci prof. dr hab. I. Dąmbskiej (1927-1984). Wydział Biologii UAM, Poznań: 19.

1996

164. Kiełczewski B., Wiśniewski J. 1996. Kulturotwórcza rola lasu. Wydawnictwo Akademii Rolniczej, Poznań: 1-252.

1997

165. Kiełczewski B. 1997. Ś.p. Profesor dr hab. Jerzy Bogucki. Przegląd Leśniczy, 4: 20-21.

166. Kiełczewski B. 1997. Kulturotwórcza rola lasu. Wieści Akademickie, Akademia Rolnicza, Poznań, 2 (1): 21.

167. Kiełczewski B. 1997. Profesor dr hab. Ludwik Sitowski (1880-1947) wybitny badacz fauny Pienin. Pieniny - Przyroda i Człowiek, 5: 3-7.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »