Polish   English   Deutsch

Menu:

Akademia Rolnicza w Poznaniu
Katedra: Ekonomiki Gospodarki Żywnościowej
Zakład: Organizacji i Zarządzania Przedsiębiorstwem

Adam Dobek
ul. Wojska Polskiego 28
60-637 Poznań
Collegium Maximum, pokój 616
tel. +48 (61) 848 71 10
fax. +48 (61) 848 71 08
E-mail: adobek@au.poznan.pl

Dyżury:
środa: 14.30 - 16.00