Program Innowacyjna Gospodarka

  • Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 pobierz »
  • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 pobierz »
  • Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 pobierz »
  • Przewodnik w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 pobierz »
  • Lista kryteriów wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka pobierz »