Program Kapitał Ludzki

  • Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI pobierz »
  • Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 pobierz »
  • Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pobierz »
  • Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pobierz »