Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny

  • Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 pobierz »
  • Szczegółowy opis priorytetów WRPO pobierz »
  • Wytyczne Instytucji Zarządzającej WRPO w sprawie kwalifikowalności kosztów pobierz »