Realizowane projekty:

L.P TYTUŁ DZIAŁANIE/ PROGRAM
1. Teledetekcyjne określenie biomasy drzewnej i zasobów węgla w lasach - REMBIOFOR Biostrateg
2. GUTFEED - Innowacyjne żywienie w zrównoważonej produkcji drobiarskiej Biostrateg
3. Inteligentne systemy hodowli i uprawy,
pszenicy, kukurydzy i topoli dla
zoptymalizowanej produkcji, biomasy,
biopaliw oraz zmodyfikowanego drewna (CROPTECH)
Biostrateg
4. Innovative solutions to support enterprises in the Baltic Sea Region in product development aimed at raising comfort and safety of seniors home living  (BaltSe@nior) Interreg Region Morza Bałtyckiego
5. Studiujesz - praktykuj. Program stażowy dla studentów Leśnictwa i Technologii Drewna na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu POWER 3.1
6. Studiujesz - praktykuj. Program stażowy dla studentów WNoŻiŻ na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu POWER 3.1
7. Studiujesz - praktykuj. Program stażowy dla studentów WES na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu POWER 3.1
8. Studiujesz - praktykuj. Program stażowy dla studentów WMWZ Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu POWER 3.1
9. Studiujesz - praktykuj. Program stażowy dla studentów Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu POWER 3.1
10. Kompleksowy program rozwoju jakości usług oferowanych przez Biuro Karier Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu POWER 3.1
11. Strategia przeciwdziałania uodparnianiu się chwastów na herbicydy jako istotny czynnik zapewnienia zrównoważonego rozwoju agroekosystemu Biostrateg
12. Innowacje technologiczne oraz systemu monitoringu, prognozowania i operacyjnego planowania działań melioracyjnych dla precyzyjnego gospodarowania wodą w skali obiektu melioracyjnego Biostrateg
13. Poprawa efektywności procesowej i materiałowej w przemyśle tartacznym Biostrateg
14. Inkubator Innowacyjności+ 4.4. POIR