Rozbudowa zespołu budynków naukowo-dydaktycznych Collegium Zembala Akademii Rolniczej w Poznaniu

Przedmiotem projektu była budowa czterokondygnacyjnego budynku zaprojektowanego w formie łącznika wiążącego w jedną całość Collegium Zembala Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przy ulicy Dąbrowskiego 159 i budynek dydaktyczny przy ulicy Botanicznej 1. W ramach projektu zostały wyposażone w sprzęt komputerowy i audiowizualny sale dydaktyczne we wskazanym wyżej łączniku.

Całkowita wartość Projektu wynosiła 3 814 792,55 zł, natomiast wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 2 834 719,40 zł. Projekt został zakończony w grudniu 2005 roku.

Unia  Europejska Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego