Przebudowa prawego skrzydła budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Wołyńskiej 35

Przedmiotem projektu była przebudowa prawego skrzydła budynku naukowo-dydaktycznego Uniwersytetu przyrodniczego w Poznaniu zlokalizowanego przy ul. Wołyńskiej 35. W ramach inwestycji została przebudowana piwnica, parter budynku oraz zainstalowano dźwig osobowy. Ponadto sale wykładowe zostały wyposażone w sprzęt komputerowy, sprzęt audiowizualny oraz meble, a laboratoria w nowe stoły laboratoryjne. Całkowita wartość projektu wynosiła 2 472 625,79 zł, z czego 1 748 683,36 zł stawił wkład Unii Europejskiej.

Unia  Europejska Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego