Przebudowa sal laboratoryjnych Katedry Chemii Akademii Rolniczej w Poznaniu

Przedmiotem Projektu była przebudowa 3 sal laboratoryjnych Katedry Chemii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi. Zakres prac obejmował roboty budowlane, instalację wentylacji mechanicznej, instalację wodno-kanalizacyjną, instalację centralnego ogrzewania, instalację gazową, a także instalacje elektryczne i niskoprądowe. Ponadto sale zostały wyposażone w meble laboratoryjne oraz w aparaturę specjalistyczną.

Całkowita wartość Projektu wynosiła 2 929 440,47 zł, natomiast wartość dofinansowania ze strony Unii Europejskiej to 855 863,56 zł. Kwota ta pochodziła z niewykorzystanej puli środków unijnych w ramach ZPORR przeznaczonej dla Polski na lata 2004-2006. Stąd też refundacja nastąpiła już po dokonaniu prac remontowych i oddaniu sal do użytku.

6 lutego 2009 roku w budynku Katedry Chemii miała miejsce uroczystość otwarcia i poświęcenia wyremontowanych sal dydaktycznych dla studentów. Wśród licznych gości udział w niej wzięli m. in. przedstawiciele władz rektorskich i dziekańskich naszej Uczelni, Urzędu Marszałkowskiego, administracji i samorządów gmin oraz osoby szczególnie zasłużone w modernizacji sal.

Unia Europejska Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego