Centralna Baza Danych

W ramach projektu powstała Centralna Baza Danych, złożona z czterech baz danych, które służą do współpracy firm, placówek naukowych, samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych.Ponadto, zorganizowano 10 spotkań warsztatowo – szkoleniowych na temat planowania strategicznego i budowy partnerstwa publiczno – prywatnego.

Unia  Europejska Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny