Rozwój zasobów ludzkich leśnych przedsiębiorstw usługowych - konieczność i szansa

Głównym celem projektu  „Rozwój zasobów ludzkich leśnych przedsiębiorstw usługowych -  konieczność i szansa”   było podniesienie kwalifikacji właścicieli i pracowników przedsiębiorstw świadczących usługi dla leśnictwa.  Przedmiotem projektu były szkolenia z zakresu przedsiębiorczości leśnej, pielęgnacji upraw i młodników, sortymentowej metody pozyskiwania drewna z elementami ergonomicznych technik pracy pilarką (nowoczesne technologie).W projekcie przeszkolono 1550 osób.

Więcej o projekcie na stronie Centrum Kształcenia Przedsiębiorców Leśnych

Unia  Europejska Europejski Fundusz Społeczny