Wyposażenie laboratorium bezpieczeństwa i właściwości pro zdrowotnych żywności

Zakres rzeczowy tego projektu obejmował zakup nowoczesnej aparatury badawczej, wyposażenie w meble laboratoryjne i drobne prace budowlano-adaptacyjne. Wartość zrealizowanych inwestycji wynosiła 1.400.321 zł. Zakupiona aparatura uzupełniła dotychczasowe wyposażenie Laboratorium Bezpieczeństwa i Właściwości Pro Zdrowotnych Żywności i czyni je pod względem wyposażenia i możliwości badawczych unikalnym w skali kraju.

Unia  Europejska Unia Dla Przedsiębiorczych - Program Konkurencyjność