Staż z praktycznym wykorzystaniem wiedzy i innowacji w przedsiębiorstwie

Projekt zrealizowany na podstawie umowy partnerskiej, w ramach której funkcję lidera pełniła Politechnika Poznańska. Projekt zakładał zorganizowanie staży dla 100 absolwentów, którzy nie są zarejestrowani w powiatowych urzędach pracy jako bezrobotni. Celem projektu było zwiększenie poziomu innowacyjności wielkopolskich przedsiębiorstw, poprzez wykorzystanie wiedzy i umiejętności absolwentów poznańskich uczelni wyższych dla obopólnych korzyści.

Kierunek Sukces - Staż z praktycznym wykorzystaniem wiedzy i innowacji w przedsiębiorstwie Europejski Fundusz Społeczny Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego