Kierunki działalności:

prowadzenie dydaktyki z zakresu systemów operacyjnych i sieci komputerowych,

projektowanie, tworzenie, wykorzystanie systemów informatycznych, zwłaszcza systemów informacji przestrzennej (ang. Geographic Information Systems) dla potrzeb rolnictwa i obszarów wiejskich,

administracja sieci i systemów komputerowych.


Wykształcenie:

1997

mgr inż. informatyk, specjalność: sieci komputerowe (Politechnika Poznańska, Wydział Elektryczny)

2007

dr inż. nauk rolniczych, dyscyplina: inżynieria rolnicza, specjalność: informatyka stosowana (Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Wydział Rolniczy)


Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Instytut Inżynierii Rolniczej
ul. Wojska Polskiego 50, 60-627 Poznań

tel. (61) 8487165, 609 46 96 47, fax (61) 8487156
e-mail: jrn@up.poznan.plKonsultacje: 
                       

Dydaktyka:

Metodologia nauk empirycznych


Architektura komputerów i systemy operacyjne


Sieci komputerowe
Tematy wykładów i ćwiczeń. Literatura.
Materiały pomocnicze (sieci.zip)
Programowanie w shellu - metaznaki, wyrażenia regularne i inne.
Programowanie w shellu - konstrukcje warunkowe i iteracyjne.

Zarządzanie lokalnymi sieciami komputerowymi

 

Publikacje:

            Wykaz publikacji

 

 
Copyright 2003. Projekt i wykonanie: Karol Burchardt