MEDAL BRĄZOWY ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ

Medal za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków, wynikających z pracy zawodowej, nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przyznany 28 listopada 2016 r. Uroczystość wręczenia odbyła się 17 listopada 2017 r.

Z poważaniem
dr inż. Jerzy Kupiec

Wszystkim Studentom serdecznie dziękuję za kolejne wyróżnienie, które daje mi jeszcze większą motywację do pracy

Z poważaniem
dr inż. Jerzy Kupiec

Liczniki