Galeria

PRAKTYKI STUDENCKIE I ZAJĘCIA TERENOWE

 1. Zajęcia terenowe z przedmiotu Agroekologia w muzeum rolnictwa w Szreniawie (k. Biologia stosowana, 25 maj 2004 r.) przejdź do galerii
 2. Praktyki nt. zrównoważonego rozwoju dla studentów kościańskiej filii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Pedagogika i Przyrodoznawstwo z Informatyką (Stopnica-Krępsko-Stara Łubianka, wrzesień 2005 r.) przejdź do galerii
 3. Praktyki nt. zrównoważonego rozwoju dla studentów kościańskiej filii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Pedagogika i Przyrodoznastwo z Informatyką (Krępsko-Stara Łubianka, 19-20 września 2006 r.) przejdź do galerii
 4. Zajęcia terenowe z przedmiotu Agroekologia w gospodarstwie eko-turystycznym R. Świątka w Krępsku  (k. Biologia stosowana, wiosna 2006r.) przejdź do galerii
 5. Zajęcia terenowe z przedmiotu Agroekologia w gospodarstwie eko-turystycznym R. Świątka w Krępsku (k. Biologia stosowana, 9 maj 2007r.) przejdź do galerii
 6. Zajęcia terenowe z przedmiotu Agroekologia w gospodarstwie eko-turystycznym R. Świątka w Krępsku (k. Biologia stosowana, 25-26 kwietnia 2008 r.) przejdź do galerii
 7. Zajęcia terenowe z typologii siedlisk na Strzeszynku – k. Gospodarka Przestrzenna, przedmiot Przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią (11 czerwca 2010 r.) przejdź do galerii
 8. Zajęcia terenowe z typologii siedlisk na Strzeszynku – k. Gospodarka Przestrzenna, przedmiot Przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią (czerwiec 2010 r.) przejdź do galerii
 9. Zajęcia terenowe z inwentaryzacji krajobrazu rolniczego w Turwi – k. Gospodarka Przestrzenna, przedmiot Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza i krajobrazowa (17 październik 2011 r.) przejdź do galerii
 10. Zajęcia terenowe z typologii siedlisk na Strzeszynku – k. Gospodarka Przestrzenna, przedmiot Przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią (czerwiec 2011 r.) przejdź do galerii

OKAZJONALNE

 1. Wizyta na zaproszenie Ministra Środowiska Jana Szyszko w Tucznie (23.04.2006 r.) przejdź do galerii
 2. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. “Zrównoważony rozwój i innowacje”. 23.IV.2006 r. Projekt Wielkopolska. przejdź do galerii
 3. Konferencja naukowa pt. „Rozpraszanie azotu i fosforu z rolnictwa do środowiska w Polsce”. Falenty, 22-23 kwietnia 2009 r. przejdź do galerii
 4. Wykład w Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Międzychodzie. przejdź do galerii
Liczniki