Prace magisterskie

Poszukiwany dyplomant z umiejętnościami programowania lub projektowania stron internetowych. Zainteresowanych proszę o kontakt: jerzy.kupiec@up.poznan.pl

2009-2010

 1. Ocena skali zagrożenia jakości wód na obszarach wiejskich na podstawie analizy sposobu postępowania ze ściekami z gospodarstw domowych – Julianna Tałaj (Glinka), kierunek Ochrona środowiska (opiekun naukowy)
 2. Analiza praktyk rolniczych w gospodarstwach rolnych wybranych regionów Polski – Anna Bereźnicka, kierunek Ochrona środowiska
 3. Bilans substancji organicznej w wybranych gospodarstwach zlokalizowanych w zlewni wód wrażliwych – Anna Giera, kierunek Ochrona środowiska

2010-2011

 1. Ocena gospodarowania składnikami biogennymi w zróżnicowanych systemach rolniczych na podstawie bilansu „na powierzchni pola” – Katarzyna Reclik-Szulc, kierunek Ochrona środowiska
 2. Analiza potencjalnego oddziaływania gospodarstw ekologicznych na środowisko glebowe i wody powierzchniowe w wybranych regionach kraju – Paulina Mielcarek, kierunek Ochrona środowiska

2011-2012

 1. Porównanie bilansu fosforu w małoobszarowych gospodarstwach rolnych w wybranych regionach – Lidia Stranz, kierunek Ochrona środowiska
 2. Porównanie gospodarowania azotem w zagrodach wiejskich w różnych okresach w aspekcie monitorowania zanieczyszczeń wód – Paulina Szmaglińska, kierunek Ochrona środowiska
 3. Sposoby zagospodarowania ścieków oraz śmieci w wybranych gospodarstwach rolnych – Justyna Stachowicz, kierunek Ochrona środowiska
 4. Analiza wybranych elementów produkcji rolnej i ich potencjalny wpływ na jakość wód Jeziora Łoniewskiego – Zuzanna Urbanowicz, kierunek Ochrona środowiska

2012-2013

 1. Ocena zróżnicowania krajobrazu rolniczego w wybranych regionach Wielkopolski – Aleksandra Walda – Ochrona środowiska
 2. Zrównoważony rozwój na przykładzie gospodarstwa eko-agroturystycznego w Krępsku – Małgorzata Baczyńska – Ochrona środowiska
 3. Analiza wyposażenia wybranych gospodarstw rolnych w infrastrukturę do przechowywania nawozów naturalnych w aspekcie ochrony wód – Dawid Majchrowicz – Inżynieria środowiska
 4. Ocena sposobu zagospodarowania ścieków w gospodarstwach rolnych wybranej wsi woj. warmińsko-mazurskiego – Paulina Rzeszutek – Inżynieria środowiska

2013-2014

 1. Ocena bilansu azotu na podstawie historycznych i aktualnych danych – Hubert Kanafa – Inżynieria środowiska (IKOŚ)
 2. Waloryzacja krajobrazu w rolniczej przestrzeni produkcyjnej w wybranej gminie województwa wielkopolskiego – Marta Lisiak – Ochrona środowiska
 3. Ocena bilansu azotu i fosforu w wybranych gospodarstwach rolnych Wielkopolski w aspekcie ochrony jakości wód – Bernadeta Kononow (Majdzińska) – Ochrona środowiska

2014-2015

 1. Ocena potencjalnego zagrożenia środowiska ze strony gospodarstw rolnych na podstawie systemu szybkiej identyfikacji (SSI) – Łukasz Wasztyl – Inżynieria środowiska, studia niestacjonarne
 2. Ocena stanu ekologicznego Jeziora Ilno na podstawie wybranych wskaźników – Małgorzata Sroka – Ochrona środowiska
 3. Ocena stanu ekologicznego Jeziora Grzymisławskiego oraz propozycja metod rekultywacji zbiornika – Patryk Świerczyński – Ochrona środowiska. PRACA WYRÓŻNIONA. Czytaj tutaj

2015-2016

 1. Ocena jakości wód na wybranych obszarach szczególnie narażonych na  azotany pochodzenia rolniczego – Agnieszka Konkolewska – Ochrona środowiska
 2. Ocena zagrożenia jakości wód w otoczeniu fermy wielkoprzemysłowej specjalizującej się w chowie drobiu – Magdalena Bednarek  – Ochrona środowiska
 3. Ocena struktury krajobrazu wsi Rytel w aspekcie zrównoważonego rozwoju – Anna Worobiec – Gospodarka przestrzenna

2016-2017

 1. Ocena geograficznego zróżnicowania gospodarstw rolnych zlokalizowanych w Wielkopolsce na podstawie wybranych parametrów – Joanna Grześkowiak – Gospodarka przestrzenna
 2. Ocena stanu ekologicznego wód wrażliwych na obszarze szczególnie narażo-nym na azotany pochodzenia rolniczego w zlewni rzeki Giszka i Trzemna – Agnieszka Ewa Jabłońska – Ochrona środowiska
 3. Ocena stanu ekologicznego wód wrażliwych na obszarze zlewni rzeki Orli – Agata Kulawinek – Ochrona środowiska

2017-2018

 1. Ocena możliwości wykorzystania kul bokashi w procesie oczyszczania i rekultywacji wód powierzchniowych w kontekście rozpraszania zanieczyszczeń rolniczych – Ewelina Werdyn – Ochrona środowiska
 2. Waloryzacja zespołów dworskich i pałacowych w powiecie kościańskim – Kamila Bilska – Gospodarka przestrzenna
 3. Ocena realizacji zasad zrównoważonego rozwoju w gospodarstwach rolnych na podstawie wybranych wskaźników produkcyjno-środowiskowych z wykorzystaniem modelowania – Beata Gogół – Gospodarka przestrzenna, studia niestacjonarne

2018-2019

 1. Waloryzacja krajobrazowo-infrastrukturalna przebiegu szlaku rowerowego Green Velo na wybranych odcinkach – Paweł Gedowski – Gospodarka przestrzenna, studia niestacjonarne
 2. Ocena skuteczności działania systemu sed-bio do ograniczenia dopływu zanieczyszczeń ciekami do akwenów jeziornych – Amadeusz Konieczka – Inżynieria i gospodarka Wodna
 3. Trendy zmian jakości wód w zlewni narażonej na azotany pochodzenia rolniczego rzeki Samy  – Maciej Mazurek – Ochrona środowiska
 4. Ocena przyczyn powstawania konfliktów przestrzennych związanych z intensywnym chowem zwierząt – Żaneta Brambor – Gospodarka przestrzenna
 5. Ocena zmian czaso-przestrzennych użytkowania gruntów w województwie wielkopolskim – Aurelia Stroiwąs – Gospodarka przestrzenna

2019-2020

 1. Ocena zmian przestrzenno-strukturalnych w wytypowanych obszarach niezurbanizowanych – Anna Kościelniak – Gospodarka przestrzenna
 2. Analiza zagospodarowania przestrzeni publicznych na obszarach wiejskich położonych w gminie miejsko-wiejskiej Buk – Joanna Dokrzewska – Gospodarka przestrzenna
 3. Ocena wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju na podstawie gminy Czerwonak – Paulina Biziorek – Gospodarka przestrzenna
Liczniki