Patenty

A. Sposób kompleksowej redukcji zanieczyszczeń na ciekach oraz instalacja filtracyjna do kompleksowej redukcji zanieczyszczeń na ciekach – nr zgłoszenia P.422056 (załącznik 1)
B. Test optymalizacji dawkowania probiotyku do środowiska wodnego oparty o reakcję skorupiaków Daphnia sp. (Cladocera, Daphnidae) – nr zgłoszenia P.422553 (załącznik 2)
C. Mięczaki D. polymorpha i L. stagnalis do zastosowania w ocenie stanu ekologicznego zbiorników wodnych i rzek (wód i osadów dennych) oraz skuteczności działania substancji probiotycznych – wniosek złożony 23 sierpnia br. (załącznik 3)
  1. Kupiec J.M., Zalewski M., Mankiewicz-Boczek J., Gołdyn R., Bednarek A., 2017. Sposób kompleksowej redukcji zanieczyszczeń na ciekach oraz instalacja filtracyjna do kompleksowej redukcji zanieczyszczeń na ciekach – nr zgłoszenia P.422056.
  2. Wojtasik B., Kupiec J.M., Mikronatura Środowisko Sp. z o.o. 2017. Test optymalizacji dawkowania probiotyku do środowiska wodnego oparty o reakcję skorupiaków Daphnia sp. (Cladocera, Daphnidae) – nr zgłoszenia P.422553.
  3. Wojtasik B., Zbawicka M., Kupiec J.M. 2017. Mięczaki D. polymorpha i L. stagnalis do zastosowania w ocenie stanu ekologicznego zbiorników wodnych i rzek (wód i osadów dennych) oraz skuteczności działania substancji probiotycznych – nr zgłoszenia P.422659.
  4. Wojtasik B., Zbawicka M., Kupiec J.M. 2018. Bioreaktor do uzdatniania ścieków organicznych wraz ze sposobem jego działania – nr zgłoszenia P.427526.
Liczniki