Prof. dr hab. Jerzy Weres


Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: D:\Personal-WWW\weres.jpg

 

Dyscypliny:     inżynieria rolnicza, informatyka, mechanika

Specjalności:  inżynieria procesowa, informatyka stosowana:

                           - modelowanie i wizualizacja procesów cieplnych i dyfuzyjnych w biomateriałach;

                           - analiza odwrotna - identyfikacja właściwości produktów rolno-spożywczych i leśnych;

                           - inżynieria oprogramowania, projektowanie doradczych aplikacji internetowych;

                           - analiza obrazów, komputerowe modelowanie obiektów 3D;

                           - projektowanie algorytmów (MES, algorytmy optymalizacji).


 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

Instytut Inżynierii Biosystemów

Zakład Informatyki Stosowanej

Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań

Tel.: +48 61 8487158, 56

Tel. kom.: +48 502519538

E-mail: weres@up.poznan.pl

                                               

Dydaktyka

Prace magisterskie

Zainteresowania naukowe

CV (PL)

 

Prace doktorskie

Publikacje

CV (EN)